Aktuální témata

Jak volit? Proč jsou volby důležité?
01.10.2018

Jak volit? Proč jsou volby důležité?

Pokud vás náš program přesvědčil a důveřujete nám zakřížkujte velkým křížkem Českou pirátskou stranu a 4 malé křížky dejte kandidátům z jiných stran (v Napajedlích má zastupitelstvo 21 členů a Piráti mají 17 kandidátů, je...

Trasparentní veřejné zakázky
29.09.2018

Trasparentní veřejné zakázky

Zveřejňování smluv. Kontrola při výběrových řízení, kde v „hodnotící komisi“ bude zasedat 3-5 zastupitelů i s občany. Transparentním řízením přilákáme více zájemců. Tak snížíme ceny a zvýšíme kvalitu. Celou zadávací dokumentaci zveřejníme dostatečně dlouhou dobu...

Trasparentní bankovní účet města
26.09.2018

Trasparentní bankovní účet města

Občané dnes nemají šanci zjistit, kolik peněz bylo komu a za co zaplaceno. Chceme, aby obec přešla k využívání transparentních bankovních účtů a otevřeného účetnictví všude tam, kde to zákon dovoluje. Všichni tak budou moci...

Rozhodování s účastí občanů
22.09.2018

Rozhodování s účastí občanů

Podpoříme zapojení občanů do rozhodování a jejich sounáležitost s místem, kde žijí. Na zasedáních všech orgánů bereme občany jako partnery, ne pouhé přísedící. K tomu jim poskytneme veškeré podklady. Podpoříme občanskou kontrolu chodu města ve...