Vizualizace rozšíření přístaviště a studie lokalit pro bydlení v Napajedlích.

Vizualizace rozšíření přístaviště a studie lokalit pro bydlení v Napajedlích.

Ve středu 10.6.2020 jsme se zůčastnili rozšířeného zasedání rady města o zastupitele. Nejprve jsme vyslechli analytickou část strategického plánu. V další části (text vychází ze zápisu jednání rady a zastupitelů) jsme seznámili s plochami stanovenými v platném Územního plánu Napajedla jako plochy pro bydlení. V současném územním plánu jsou k bydlení určeny lokality:

  • Výhledy,
  • U hřbitova (ul. Za Humny) – na tuto lokalitu by měl být zpracován regulační plán, ale plánuje se zmírnit tento požadavek jen na zpracování územní studie,
  • Stará hora – zde se musí zpracovat územní studie,
  • ulice K Pahrbku
  • území severně od Fatry – je zde prostor pro polyfunkční domy, doplněné o služby a malé výrobní aktivity,
  • lokalita u komunikace za přejezdem směrem na Žlutavu, kde už nějaké domy postavené jsou.

Celková výměra zastavitelných ploch je v Územním plánu Napajedla cca 20,5 ha. V územně analytických podkladech pro ORP Otrokovice je potřeba zastavitelných ploch stanovena pro Napajedla na cca 6,33 ha, v Napajedlích jsou tedy tyto plochy naddimenzovány. Trendem je zahušťovat zastavěné území nebo se provádí přestavby (v tom případě dochází ke změně funkce využití území). Město se ve výhledu bude zabývat vymístěním hřiště (z ul. Sadová) – je to cenný pozemek ve středu města, který je možno využít pro bydlení

Architekti nám odprezentovali studie zpracované pro lokality HUSOVA a MALINA I.

U lokality HUSOVA je snaha o vytvoření příjemného veřejného prostoru, kde bude vhodné zakomponovat i hospodaření s dešťovou vodou (u obou studií). V rámci veřejného prostoru mohou být vybudovány např. vyvýšené záhony, altány, hrací plochy pro děti a plochy pro piknik mezi zahrádkami, workoutové hřiště. Zajímavé bylo řešení parkovacích ploch, zeleně, pěšího napojení a komunikací v lokalitě Husova. Parkovací plochy u domů lze řešit proti hluku výsadbou zeleně (připomínka občanů bytového domu 1102 a 1103 proti stavbě parkoviště). U lokality MALINA I je možnost zajímavého pobytového prostoru pro odpočinkovou i aktivní část. V této lokalitě je největší požadavek na zahuštění parkování. Proto je zde navrženo hodně parkovacích ploch. Pro parkovací stání by se dala využít i plocha stávajícího hřiště. Na prezentaci je znázorněno maximum připravovaných parkovacích míst, není ještě rozhodnuto, která se budou budovat. Pro parkování mezi bytovými domy by se musela rozšířit stávající přístupová komunikace. Parkování by mělo sloužit jen pro obyvatele těchto domů.

Dozvěděli jsme se i aktuální informace k lokalitám MALINA III, U HŘBITOVA a CHMELNICE (více v zápise RM zde na webu města.

Rozsáhle zpracované byli dvě studie a to k lokalitám VÝHLEDY II a VÝBĚHY.

U lokality VÝHLEDY II investor sdělil, že podal návrh na změnu Územního plánu. V plánované lokalitě jsou 3 velké pozemkové celky, které vznikly v pozemkových úpravách. Všechny pozemky mají jednoho majitele, proto realizace nebude tak složitá jako 5/6 na již vybudovaných Výhledech I. Návrh je zrealizovatelný ihned. V současné době je podán návrh na změnu územního plánu. Mělo by zde být 54 parcel – lidé mají zájem o menší parcely, max. do 1000 m2. Lokalita bude mít dopravní napojení z ulice Kvítkovická, polní cestou na horní straně lokality se budou moci odtud lidé dostat k biokoridoru u Výhledů I. Veřejný prostor vznikne zaslepením 2 ulic v navržené lokalitě.

Prezentaci architektonické kanceláře RAW o lokalitě VÝBĚHY jsme shlédli jako poslední. Studie byla zpracována ve dvou variantách:

Varianta jedna je zpracována pouze na pozemku firmy SYGNUM, s.r.o. a zahrnuje výstavbu nízkopodlažních bytových domů. Varianta dvě se opírá o návrh změny Územního plánu města Napajedla a řeší východní část přiléhajících pozemků, a to formou individuálního bydlení v rodinných domech. V prvním případě je dopravní napojení řešeno samostatně ze západní části pozemku, v druhém případě je zde navržena možnost propojení pozemku firmy SYGNUM s pozemky určenými pro zástavbu rodinnými domy.

Varianta 1: šlo by jen o výstavbu bytových domů – maximální počet pro zastavění této plochy je 11 bytových domů. Doprava by byla napojena přes pozemky spol. SYGNUM, s.r.o. do ul. Zámecká. Bylo by zde cca 319 bytů o velikosti 2+KK (jsou možné i jiné velikostní varianty bytů, podle zájmu). Domy by byly třípatrové, s výtahem, se zapuštěnými garážemi pod domy, ve stylu zahradních baťovských domů – s režným obkladem. Je zde navrženo hodně zeleně včetně zelených střech (na zelenéstřechy jsou dotace). Ze strany od Maliny I je naplánovaná mlatová cesta nahoru nad Malinu a Starou horu. Je zde plánována mateřská škola a domov pro seniory (4-6 bytů). Vzhledem k výtahům v bytových domech a bezbariérovému vybavení bytů lze případně pro seniory použít i tyto bytové domy.

Varianta 2: budou využity i pozemky města a soukromých majitelů – jednalo by se o výstavbu bytových domů a rodinných domů. Je zde možnost výstavby 8 bytových domů a místo 3 bytových domů by byla zástavba rodinných domů (pozemky o velikosti cca 400 m2), která částečně zasahuje do lokality Stará hora. Dopravní propojení by bylo možné na více místech.

Se svolením kanceláře je studie k dispozice zde

Posledním návrhem byl náš pirátský návrh na změny v lokalitě Jižní spojka kde bychom chtěli navrátit rekreační plochy které byli z Uzemního plánu odebrány v minulosti. Fotogalerie s naším návrhem je zde

Při jednání rady města 27.5.2020 byl projednán bod o rozšíření kapacity přístaviště v centru města. Přílohou jednání bylo “Dispozičně – architektonické řešení rozšíření přístavní kapacity ve městě Napajedla“. Vizualizaci jsme si vyžádali na Ředitelství vodních cest ČR a s jejich souhlasem si ji můžete prohlédnout zde

Náš YouTube kanál naleznete zde


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články