Upřesnění na náš článek ze zasedání zastupitelstva 24.4.2019

Upřesnění na náš článek ze zasedání zastupitelstva 24.4.2019

Bytová výstavba v areálu hřebčína? Lokalita Pahrbek a požadavky Správy železniční dopravní cesty. Jdou tyto návrhy dohromady? My si myslíme že NE, že je důležité hlasovat a projednávat návrhy jednotlivě.

24.4.2019 na veřejném jednání zastupitelstva jsme měli hlasovat o mnoha rozdílných návrzích v jednom balíku. Náš návrh, aby bylo o jednotlivých návrzích hlasováno samostatně podpořili jen 3 zastupitelé, s námi tedy 5. Dva se zdrželi. O tom se můžete přesvědčit v zápisu z jednání zastupitelstva na webových stránkách města (hlasování č.7)

Slovní záznam zastupitele:


Zde je zápis z jednání na úřední desce města

V hlasování č.8 Pořízení změny č. 1 Územního plánu Napajedla zkráceným postupem podle ust. § 55a stavebního zákona jsme hlasovali volbou “zdržel se”, ta je naším postojem proti předkládaném návrhu jako celku. S bytovou výstavbou nesouhlasíme, neboť si myslíme, že majitelé již dříve mohli učinit i jiné kroky, které by vedly k zachování areálu hřebčína jako celku. Bez tohoto pokusu o „záchranu“ financování jeho chodu. Hřebčín Napajedla považujeme za kulturní dědictví.


Postup pořízení změny Územního plánu zkráceným postupem je zde.

Náš YouTube kanál naleznete zde


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články