16.té jednání zastupitelstva města, dotace pro památky, koupě pozemku na Chmelnici a záměr nákupu zastřešené ledové plochy

16.té jednání zastupitelstva města, dotace pro památky, koupě pozemku na Chmelnici a záměr nákupu zastřešené ledové plochy

Tradičně ve středu v 15:00 proběhlo tentokrát už 16. jednání zastupitelstva města Napajedla. Na programu bylo 20 bodů k jednání. Jednání jsem se zúčastnil z Pirátů jen já, Tomáš Čabla byl omluven.

V prvních čtyřech bodech jsem stejně jako ostatní zastupitelé podpořil majetkové převody. U bodu 10 jsem se hlasování zdržel, jednalo se o koupi pozemku v lokalitě Chmelnice pro plánovanou revitalizaci území, navržená kupní cena cca 145 tis.kč je podle mne vysoká (100 Kč/m2). Nákup pozemku do majetku města byl schválen.

Seznámili jsme se zápisem z Finančního výboru a s přehledem čerpání financí v investičních záměrech a opravách v letošním roce, který předložil odbor Investic. Znovu, kvůli změně dotačního titulu, bylo hlasováno a všemi přítomnými zastupiteli podpořeno financování přístavby Sokolovny, o kterém jsme psali v reportu z dubna letošního roku. Podpořil jsem i přerozdělení dotace z Ministerstva kultury pro městskou památkovou zónu, pro Římsko-katolickou farnost (120 tis.Kč) a Zámek s.r.o. (60 tis.Kč) na restaurování.

Delší diskuze proběhla u bodu týkajícího se výkupu pozemků pro cyklostezku od Pálenice k ČOV. Pozemky není snadné získat do majetku města a na příštím jednání budeme znovu pokračovat spolu s odborem Správy majetku na postupu.

Podpořil jsem vydání Obecně závazné vyhlášky č. 03/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství vzhledem k účinnosti nového zákona č.541/2020 Sb., o odpadech. Systém plateb zůstane takový jak jsme zvyklí, tj. platba za nádobu s tím, že dojde k navýšení cen (ty jsou stejné již od roku 2011). O jejich výši se bude jednat na listopadovém jednání zastupitelstva města.

V bodu různé jsme byli seznámeni se záměrem Rady města na koupi mobilní ledové plochy se zastřešením k bruslení v zimních měsících v celkové hodnotě cca 3.6 mil.Kč. Prodiskutovali jsme umístění i možnosti provozu či financování. Hlasoval jsem pro přijetí usnesení, že zastupitelstvo podporuje záměr na pořízení plochy. Rozhodovat bude Rada města v působnosti valné hromady městské společnosti NBTH. s.r.o. dne 29.9.2021.

Přejeme vám hezké dny! A přijďte k volbám 8.a 9.října!!

Michal Štěpaník

Náš YouTube kanál naleznete zde

Náš FB profil je zde

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články