Report z 19. jednání ZM Napajedla: Valná hromada VaK Zlín, a.s, oprava Chmelnické lávky

30. 04. 2022
Report z 19. jednání ZM Napajedla: Valná hromada VaK Zlín, a.s, oprava Chmelnické lávky

20.4.2022 proběhlo 19. jednání zastupitelstva města v obřadní síni radnice. Na programu byli majetkové věci které jsme podpořili, stejně jako změny v rozpočtu, kde byly vyčleněny finance na koupi vozíku za hasičské auto (40 tis.Kč) či přijetí dotací na financování rekonstrukce domu čp. 737 (780 tis.Kč) a na akci instalace retenčních nádrží v areálu 2.ZŠ (3,3 mil.Kč). Z běžné rezervy města byla vyčleněny částka 500 tis.Kč na výdaje spojené s pomocí uprchlíkům z Ukrajiny v důsledku války. Byla schválena OZV (o nočním klidu) a do majetku města přibude krajská silnice, konec ulice Dr. Beneše (bývalá “kostkovice”). Seznámili jsme se i se zprávou z Finančního výboru.

Poslední dva body byly o akciové společnosti VaK Zlín. Do diskuze se přihlásil Tomáš Čabla a doporučil zastupitelstvu nehlasovat pro usnesení (udělení plné moci pro Jižní vodárenskou a schválení změny stanov včetně delegování zástupce města na valnou hromadu) z důvodu špinavé hry Statutárního města Zlína, která dosazením p.Březíka do představenstva společnosti VaK Zlín po celou dobu brání právními kroky navrácení podniku a vytváří tak ochranu viníkům stojícími za nezákonným prodejem VaK Zlín, ke kterému po 15 letech dospěl Vrchní soud v Olomouci. Dále dodal že “před 20 lety zastupitelé města Napajedla nehlasovali pro prodej podniku a měli by tedy tuto nemorální hru Statutárního města Zlína a VEOLIE nechat dohrát i nyní bez naší podpory”. Mimochodem z nezákonného prodeje podniku VaK Zlín bylo vyvedeno od odběratelů přes vodné a stočné přes 1 000 milionů korun.

V diskuzi se Michal Štěpaník zeptal na termín realizace výměny tyčí Chmelnické lávky a následný nátěr. Předpoklad zahájení výměny je 20.května s termínem dokončení 22.července a následný nátěr by měl být ukončen do konce září 2022. Druhým dotazem byla realizace “revitalizace lokality Husova”, zde již práce byly zahájeny a termín dokončení je k poslednímu říjnu 2022.

Náš článek z valné hromady z roku 2020 je zde

čas - 09:31 bod 06 - Odkoupení pozemku pod bytem

čas - 12:15 bod 07 - Odkup pozemku v k.ú Napajedla

čas - 14:05 bod 08 - Žádost o prodej pozemku Jiráskova

čas - 16:23 bod 09 - Nabídka pozemků ke směně

čas - 19:17 bod 10 - Silnice III-49724 - převod do vlastnictví města

čas - 26:37 bod 11+13 - Zápis z finančního výboru a úpravy rozpočtu na rok 2022 (pomoc uprchlíkům v Napajedlích, kapacita školky a škol)

čas - 01:07:32 bod 12 - Dotace na poskytování sociálních služeb na rok 2022

čas - 01:10:53 bod 13 - Úpravy rozpočtu na rok 2022

čas - 01:12:00 bod 14 - OZV o nočním klidu

čas - 01:14:52 bod 15+16 - Plná moc pro Jižní vodárenskou + Delegace na valnou hromadu VaK zlín, a.s

čas - 01:46:30 bod 17 Diskuze


Náš YouTube kanál naleznete zde

Náš FB profil je zde

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články