Rozpočet města na rok 2019 a výhled 2020-2023

Rozpočet města na rok 2019 a výhled 2020-2023

Vážení spoluobčané, přinášíme vám informace o hlasování pirátských zastupitelů.

Proběhlo již i první zasedání Kontrolního výboru.

Jednání zastupitelstva města Napajedla proběhlo 28.11.2018. Naši pirátští zastupitelé ve čtyřech usneseních hlasovali proti usnesení nebo se zdrželi.

1) Schválení uzavření směnné a kupní smlouvy - lokalita Výhledy. Jirka Krkoška se zdržel hlasování. Předchozí zastupitelstva uzavřela smlouvu o smlouvě budoucí na směnu stavebních pozemků města Napajedla za pozemky pod komunikacemi, které developer v dané lokalitě potřebuje k dokončení projektu Výhledy. Smlouvu považuje za nevýhodnou pro město.

2) Rozpočet města Napajedla na rok 2018 Naši pirátští zastupitelé navrhli několik požadavků, ale ty se nepodařilo prosadit.

Tomáš Čabla navrhoval koupi pozemků pro tvorbu biokoridorů, rekonstrukci ulice Divišova (dle sdělení vedení města bude rekonstrukce provedena po obnově inženýrských sítí).

Jirka Krkoška navrhl stavbu chodníků v průmyslové zóně (dle sdělení vedení města je příprava v jednání), zbudování nádrže na zachytávání dešťové vody ze střechy budoucího komplexu bazénu a haly. Posledním jeho návrhem byl rozklikávací rozpočet a transparentní účetnictví města až do úrovně faktur s transparentním účtem (například jako v Novém Městě na Moravě). Rozpočet tak čerpá z přebytků z minulých let - díky projektům, které město z různých důvodů nerealizovalo!!! Rozpočet města jsme proto nepodpořili. Piráti Napajedla mají jinou koncepci na budoucí rozvoj infrastruktury města. Nejlepší řešení nových staveb pro sportovní činnost, která nebude již více zatěžovat centrum města vidíme v území kolem plánované Jižní spojky. Budeme se zasazovat o znovu navrácení změn v Územním plánu, které vytvářely rezervy pro individuální bydlení. Tomáš Čabla se zdržel hlasování a Jirka Krkoška hlasoval proti rozpočtu.

3) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu (2020-2023) Stejně tak hlasovali naši pirátští zastupitelé k střednědobému výhledu. Na konci tohoto období nezbude z přebytku z minulých let v městské pokladně skoro nic (2022 - 1.5mil.kč; 2023 - 5mil.kč). Tento výhled tak nepočítá s možnými nižšími příjmy města v dalších letech.

4) OZV č. 3/2018, o regulaci provozování hazardních her Naši pirátští zastupitelé se zdrželi hlasování, stávající počet 60ks hracích automatů považujeme za vysoký a chceme úplné omezení na území města vyjma Průmyslové zóny nebo úplný zákaz. OZV zde.

KONTROLNÍ VÝBOR 28.1.2019 proběhlo první jednání Kontrolního výboru, kterého se za Piráty zúčastnil Michal Štěpaník. Byl schválen plán činnosti. A proběhla i první kontrolní činnost v jednotlivých odborech či příspěvkových organizacích města.

Další veřejné zasedání zastupitelstva proběhne dne 20.2.2019 na které vás zveme.


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články