10.té jednání zastupitelstva města, (ne)hospodaření města a přesun tenisových kurtů

10.té jednání zastupitelstva města, (ne)hospodaření města a přesun tenisových kurtů

29.6.2020 od 15.00hod se konalo zastupitelstvo města Napajedla, kterého jsme se zúčastnili. Vzhledem k situaci s pandemií Covid-19 se konalo venku na radničním dvoře. Myslíme si, že tato situace se dala vyřešit i projednáním zastupitelstva v Sokolovně. Není rozhodně příjemné sedět pod deštníkem když půl hodiny venku prší a všude je mokro. Sokolovna je důstojným místem pro veřejná projednání v měsících dubnu, červnu a září, kdy můžeme i s veřejností debatovat v prostorách, kde se člověk necítí jako sardinky. Nevěříme, že v 21.stol. je technickým problémem živý přenos ze zasedání prostřednictvím kabelové televize NTV. A vhodným místem i při dodržení zásad se situací kolem koronaviru Covid-19.

Prvním bodem byl zápis z jednání Finančního výboru, kde předseda ing. Fojtů shrnul dosavadní čerpání rozpočtu a zdůraznil nízké čerpání investičních prostředků odborem IRM (Investice a Rozvoj města) v roce 2019 a letech předešlých. Výbor navrhl i opatření jak zvýšit čerpání prostředků. Na “účtu 432” města je tak postupně od roku 2010 k dispozici cca 220 mil. Kč. volných finančních prostředků. Tyto peníze se znehodnocují nejen inflací, ale i vyšší cenou za práci, materiál a služby.

Mimochodem kumulativní inflace za posledních 9 let činí 15% dle www.finmag.cz.

Následovaly námi podpořené body Závěrečný účet města 2019 a schválení Účetní uzávěrky. Hospodářský výsledek města za rok 2019 po zdanění je 30.573.444 Kč. Podle nás to nejsou ušetřené peníze, ale neproinvestované peníze na opravy a rozvoj města!

Seznámili jsme se s hospodářskými výsledky městských společností. A byli jsme “pro” v hlasováních o změnách v letošním rozpočtu kvůli situaci s koronavirem, při rozdělení dotací z ministerstva kultury pro MPZ a pro odpuštění naprosto nesmyslných úroků u exekuce jednoho z občanů. Naši podporu získali i body s investicí do oprav elektroinstalace budovy Klubu kultury, části kde sídlí loutkový sál, koupě pozemku pod silnicí na Pahrbek a setrvání města v programu Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví do roku 2027.

Při jednání jsme se zdrželi u dvou bodů č. 18 a č. 13 - úvěr u ČS ve výši 50 mil.Kč. (pro plánovanou investici k výstavbě bazénu) který měl být ukončen a nečerpán v letošním roce. K bodu č. 18 který byl o “Dodatku k budoucí smlouvě kupní” na pozemek u garáží na Chmelnici ze ZM bude muset vrátit, shoda při hlasování nebyla a usnesení nebylo přijato.

Nejdelší debata vznikla při projednání strategického dokumentu Plán rozvoje sportu do roku 2025. Kde zároveň s přijetím strategie dochází i ke schválení investice ke zpracování a vybudování tenisových kurtů vedle fotbalového hřiště na Sadové. Nejprve jsme navrhli rozdělení hlasování na dva samostatné body, nakonec jsme hlasovali proti návrhu jako celku.

Domníváme se, že přesunem kurtů jde o vybydlování zámeckého parku, nikoliv rozvoj sportovišť v Napajedlích. Omezení přístupu v areálu zámku ve formě věcných břemen se hodí vedení města. Dlouhodobě tak dochází k devastaci budov v zámeckém areálu.

Vedení radnice hovoří o tom, že přístup máme, ale na druhou stranu nemáme, protože nemůžeme využívat co opravíme. Máme tomu rozumět, že vlastníme pozemky a budovy v hodnotě 100 -150 mil. Kč, ale můžeme se na ně jenom dívat?! A proč? Protože máme omezený přístup k majetku a museli bychom se domlouvat s novým majitelem. To je pro vedení města nepřijatelné.

To, že si vedení města protiřečí je nutno doplnit tím, že k chátrajícím budovám vymysleli plán.Tento plán však počítá se zničením pastvin hřebčína, aby se k budovám a pozemkům dalo dostat přes výběhy, které defakto pohřbí život koní v této historické lokalitě.

Vedení města se neustále vyjadřuje, že věcná břemena je cár papíru, se kterým nemůžeme po soudu chtít, aby dal jasné pravidla, jak a kdy může město využívat své majetky, které v zámeckém areálu máme 70 let.

Dovršuje to celé TJFS (Tělovýchovná jednota Fatra - Slavia) Napajedla, která nyní řeší, že nemá přístup ke svému majetku (házenkářské hřiště a tenisové kurty). No není se čemu divit pokud v TJFS ve výkonném výboru byl pan Ratiborský, který se diví, že se divíme, že TJFS nemá přístup k majetku. Po deseti letech TJFS Napajedla neudělala žádné právní kroky k tomu, aby dala věc k soudnímu posouzení a byla jasně stanovena věcná břemena. A nedivíme se, že “město” Napajedla, jen mluví, jak nic nejde, budovy chátrají dál a lepší je zničit Výběhy, než u soudu dát jasné pravidla, co z majetky města i TJFS v zámeckém areálu, když 20 let byl ve vedení radnice v pozici radního pan Ratiborský.

V situaci, kdy nejsou nastavená jasná pravidla justicí v předmětné otázce věcných břemen, vyvstávají jen spekulace, jak otázku kolem věcných břemen posuzovat a to z obou stran sporu.

Jedině soud by jasně určil odpovědi na otázky, na fungování kultury a sportu

1.) jak budou majetky města a TJFS za desítky milionů spravovány
2.) jak a kdy budou moci být využívány

Nakonec chceme poděkovat členům TJFS Napajedla, že pan Ratiborský, už není ve vedení této sportovní organizace a že nové vedení začalo řešit přístup ke svým majetkům.

Náš YouTube kanál naleznete zde


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články