11.té jednání zastupitelstva města, nákupy pozemků, finanční výhled 2021-2025

11.té jednání zastupitelstva města, nákupy pozemků, finanční výhled 2021-2025

11.té zasedání zastupitelstva města se po venkovních zasedáních konalo tentokrát v obřadní síni radnice dne 16.9.2020. V úvodu byl složen slib novým zastupitelem Ing. Arch. Michal Hladil místo MUDr.Karla Pavelky který rezignoval. Nově byl zvolen radním Jiří Čižmář (oba Napajedelské fórum - ANO 2011).

Dalšími projednávanými body programu byli záležitosti týkající se majetku města. Zde jsme se společně s ostatními zastupiteli přiklonili po diskuzi k podpoření návrhu na koupi pozemku v lokalitě Za Humny, kde by se díky tomu mohla posunout možnost individuální výstavby RD v zahradách domů v ulici Komenského. Dále do majetku města byl zakoupen pozemek v lokalitě Svatojánky a pozemek se stavbou na Zámoraví u žel. přejezdu na Halenkovice. Pro jsme byli i při prodeji pozemků města společnosti E-ON pod trafostanicemi. Podpořili jsme i směnu pozemků v ulici Dr.Beneše, které získá město pro plánovanou novou zastávku autobusu.

Seznámili jsme se zápisy z jednání Finančního a Kontrolního výboru.

Dlouze diskutován byl však bod “Střednědobý výhled rozpočtu Napajedel s analýzou financí a ratingem”, který okomentoval ing. L.Tesař, autor analýzy. Z analýzy vyplývá že město má finanční prostředky do budoucích let. S vypracovaným dokumentem souhlasíme, ale musíme se ohradit ke slovům, které říkají, že město má ušetřeno přes 155 mil.Kč, které leží na účtu města a že tato finanční situace je excelentní. Majetek města, přesněji jen stavby představují z rozvahy cca 530 mil.Kč a to bez majetku v organizacích a společnostech. Provozní saldo, rok 2019 uzavíral na hodnotě 42 mil.Kč (v roce 2012 to bylo 15,6 mil.Kč), jsou to tedy vlastní finance které každoročně zbývají na “volnou útratu”, tedy na investice, které se kumulují, ale neprohospodařovávají se!

Přikláníme se tak k názoru, že vysoké finanční rezervy ztrácí výrazně hodnotu tím, jak se zdražují investice ve stavebnictví (dosud 10-15% ročně, jen za 1.Q 2019 dle ČSÚ růst o cca 5%) a vysoký finanční obnos na účtech města, snižuje jejich hodnotu!!! Tedy ze 155 mil.Kč, prodělalo město při 5% růstu za stavební práce za letošní rok cca 7,5 mil. Kč. Peníze se kumulují v našem městě od roku 2011.

Piráti Napajedla během několika let navrhovali investice do majetku města a tak finanční prostředky chtěli utrácet každoročně a obnovovat či rozvíjet město. Protože máme jiný pohled na budování a rozvoj města, deklarujeme za nás jakým způsobem by město mělo být spravováno. A proč nesouhlasíme s rozvojem města, tak jak nám jej dnešní koalice ANO - 2011, Mladí za Napajedla, KDU-ČSL, ODS předkládá a provádí.

První investicí, ve které jsme viděli rozvoj města, byl odkup zámeckého parku a zámku. Byli jsme přesvědčeni, že tato investice musí být se souhlasem občanů v referendu. Bohužel přes 1500 občanů (25% oprávněných voličů) nebylo nynější KOALICÍ vyslyšeno a o konání místního referenda o tak závažné investici bylo zmařeno.

Piráti Napajedla vidí, jako stěžejní v rozvoji města tento majetek vlastnit. Realizovat rekonstrukce Divadelního sálu, Klubu Kultury, Loutkového divadla, sportovních hřišť - tenisového i házenkářského, včelína a nabízí si i možnost rozšíření kapacity mateřské školky. A samozřejmě vyřešení průchodu mezi branami areálu zámku. A investici v částce 85 mil. Kč, jsme považovali za adekvátní vzhledem k finanční situaci města. KOALICE však mluvila o zadlužení města a finanční zátěží do budoucích let. Což nyní při střednědobého výhledu vidíme jako zavádějící. Ing. L. Tesař nastínil finanční potenciál města minimálně na cca 399 mil.Kč z vlastních zdrojů + 300 mil.Kč využití z investičního úvěru. Z tohoto důvodů, nebudeme hlasovat pro nové divadelní zázemí v měšťanských domech 94-95, ani pro sportovní hřiště, které díky neřešení situaci v zámku, byli a jsou přesouvány mimo zámecký areál. Zde se znovu budou muset investovat zbytečné miliony na jejich vybudování.

Druhou investicí jsme viděli v měšťanských domech 94-95 kde měli být už od roku 2011 zbudovány byty, kanceláře a komerční prostory. Domy chátrají a ztrátou na nájmech a nákladech na otop byl rozpočet města ochuzen cca o 10 mil.Kč. Video kde tuto problematiku vysvětlujeme již v roce 2018 před volbami je zde

Třetím pohledem na rozvoj města je území v lokalitě Jižní spojky ve věci sportovního a individuálního bydlení. Tento návrh neměl být vypuštěn z Územního plánu v roce 2015! Myslíme si, že se tady měla odehrávat investice jak do koupaliště s bazénem, tak do sportovní haly, dalších sportovišť, parků k rekreaci a volnočasovým aktivitám i skateparku, který několik let je přímo u hlavní cesty nebo zázemí loděnice pro Oddíl vodních sportů při TJ FS Napajedla, která má být zbourána se stavbou dálnice D55. Proto nepodporujeme a nebudeme hlasovat pro krytý bazén a tělocvičnu u 2.Základní školy. Sportovní střediska v blízkosti rekreačního areálu Pahrbek mohla být využívána rekreanty i turisty a přinášet finanční prostředky k provozu všech zařízení.

Závěrem lze konstatovat že v případě realizace referenda by město ušetřilo desítky milionů a sportovní hřiště už mohla stát na Jižní spojce, tak jak nová výstavba 4 rodinných domků k ulici k Pahrbku. Částka 700 000 000 Kč a její rozložení do oprav na budovách v areálu zámku, by tuto námi navrhovanou realizaci rozvoje města umožňovala. Kdyby nynější KOALICE nebyla tak arogantní, nedemokratická a manipulativní, tak máme vyřešeny spousty drahých projektů, do kterých musíme nyní investovat. Je smutné, že někteří voliči se nechají ukecat bazénem, pivem a hamburgery a někteří lidé kvůli těmto praktikám spadli do apatie a lhostejnosti.

Náš YouTube kanál naleznete zde

Náš FB profil je zde


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články