12.té jednání zastupitelstva města, rozpočet města 2021 a Strategický plán

12.té jednání zastupitelstva města, rozpočet města 2021 a Strategický plán

Poslední letošní jednání zastupitelstva proběhlo 25.11.2020 od 15.00hod v obřadní síni radnice. Na programu bylo 28 bodů jednání, očekávané projednání případných změn v Územním plánu však mezi body nebylo. V prvním bloku jsme schvalovali majetkové body kde jsme souhlasili s návrhy tak jak byli připraveny a doporučeny radou města.

Za zmínku určitě stojí bod č.13 Smlouva o právu provést změnu stavby „SILNICE III/49725: NAPAJEDLA, MOST EV.Č. 49725-1”. - chystá se velká rekonstrukce silničního mostu u Fatry, která silně zasáhne do života všech obyvatel města i okolí. Totální rekonstrukce mostní konstrukce zahrnuje kompletní demolici mostu se zachováním pilířů. V podmínkách uzavření smlouvy s investorem, což je Zlínský kraj (přes ŘSZK), je dokončení ulice Dr. Edvarda Beneše a její napojení na silnici I/55. Pro občany tak zátěž nebude končit stavbou dálnice D55 - obchvat Otrokovic, ale bude dále pokračovat dalších předpokládaných 18 měsíců. V rozpravě jsme se dotazovali jak bude řešen příjem signálu NTV CABLE pro obyvatele Zámoraví po demolici mostu, když stávající kabel je uložen na tělese mostu.

V bodu č.16 jsme podpořili koupi pozemku a stavby na něm v bezprostřední blízkosti halenkovského přejezdu. V důvodové zprávě se hovoří o tom, že město nemá v lokalitě pozemky a že by bylo možno jej využít pro kontejnerové stání. My bychom se raději dívali do budoucna a to k přesunu vlakové zastávky, která je nevhodně umístěna mimo dosah většího počtu každodenních cestujících a vybudování nové zastávky právě v prostoru přejezdu po jeho plánovaném mimoúrovňovém nově budovaném křížení s železnicí severněji než nyní. I vzhledem k plánované lávce přes řeku Moravu v prostoru ulice Na kapli a podchodu pod trasou dálnice D55 se nabízí blízké a rychlé spojení z centra města pro chodce k vlakové zastávce a využití příměstské dopravy do okolních větších měst.

V bodu č.24 jsme hlasovali proti podpoře Strategickému dokumentu Napajedla 2021-2030 zpracovaný agenturou Modifo a veřejně projednaný v kině dne 29.9.2020. K dokumentu jsme podali tři desítky připomínek a jejich vypořádání považujeme za nedostatečné. Podle naší analýzy je dokument příliš obsáhlý, tzv. “pohádka o obci”, měl by mít max.50 stran, vize a cíle jsou příliš obecné, chybí vazba cílů na finance (není jasno jak se budou cíle financovat). Dokument byl zpracován dle zadání koalice a podporuje její předvolební sliby. Námi podané připomínky naleznete zde

Naši podporu získali body týkající se prodeje starého hasičského auta, oprava el.instalace v areálu MŠ, energetické úspory a vybudování výtahu v objektu radnice (vč. žádosti o dotace).

Největší diskuze proběhla u rozpočtu města na rok 2021, kdy je plánován rozpočet schodkový -33 mil.Kč a bude financován z vysokých rezerv, příjmy jsou plánovány ve výši 145,2 mil.Kč a nepočítají s možnými výpadky příjmů, které budou způsobeny propadem na dani z příjmu fyzických a právnických osob. Výdaje jsou plánovány ve výši 178,5 mil.Kč. V rozpočtu nejsou zásadním způsobem plánovány výdaje pro realizaci předvolebních slibů koalice na stavbu bazénu v areálu školy, nadstavby lékárny na DPS….. U investic stojí za zmínku snad jen revitalizace lokality Husova a Jiráskova. Konečně se po letech investuje i mimo centrum města.

A protože máme jiný pohled na budování a rozvoj města, deklarujeme za nás jakým způsobem by město mělo být spravováno. A proč nesouhlasíme s rozvojem města, tak jak nám jej dnešní koalice ANO - 2011, Mladí za Napajedla, KDU-ČSL, ODS předkládá a provádí. To vše je v našem článku z 11. jednání ZM zde.

Náš YouTube kanál naleznete zde

Náš FB profil je zde

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články