13.té jednání zastupitelstva města, lokalita Úvoz, odměny vedení města!

13.té jednání zastupitelstva města, lokalita Úvoz, odměny vedení města!

První letošní a zároveň celkově 13. jednání zastupitelstva města proběhlo 24.2.2021 v obřadní síni radnice. Na programu byly majetkové věci které jsme podpořili, stejně jako prodej hasičského auta či přijmutí daru v podobě parkovacích stání v ulici Nábřeží.

Byly schváleny dvě OZV (o nočním klidu a poplatku z pobytu) a výše úhrad za odpady. Stejně tak jsme podpořili schválení dotací pro spolky a sportovní kluby, přerozdělení dotací pro žadatele v rámci Městské památkové zóny či změny v rámci rozpočtu města.

Bylo schváleno zadání studie Jižní spojka, jejíž vypracování požaduje Územní plán schválený v roce 2016 a seznámili jsme se vypracovanou studií Jiráskova, kde je navržena výstavba 7 rodinných domů developera pana Rapanta.

Poslední dva body byly předloženy radním panem Tilšerem a jejich schválením byla vyplacena mimořádná odměna starostce a místostarostovi města ve výši jednoho platu (v úplně prvním návrhu byly platy dva). Tyto body jsme nepodpořili a hlasovali jsme proti vyplacení. K vyplacení nevidíme důvody které pan Tilšer na jednání obhajoval, ztížené pracovní prostředí vlivem pandemie Covid-19. Při takové společenské krizi jako je pandemie by měli představitelé měst a státu být skromnější a empatičtí. Pokud se jim zdá, že mají nízké platy mají si najít jinou práci. Tento návrh mohou při jednání odmítnout. Neučinili tak. Odměny by měli směřovat do lidí pracujících v sociálních službách či ponechány v rozpočtu města.

Náš YouTube kanál naleznete zde

Náš FB profil je zde

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články