Report ze 14. zastupitelstva města Napajedla: Rekonstrukce ulice Dr. Beneše a přístavba Sokolovny

Report ze 14. zastupitelstva města Napajedla: Rekonstrukce ulice Dr. Beneše a přístavba Sokolovny

Tradičně ve středu v 15:00 proběhlo tentokrát už 14. jednání Zastupitelstva města Napajedla. Na programu bylo 14 bodů k jednání.

V prvních třech bodech jsme stejně jako ostatní zastupitelé podpořili majetkové věci, odkoupení pozemků pro chystanou rekonstrukci ulice Bartošova a prodeje pozemků pod činžovními domy v ulici Nábřeží a pozemek v ulici Smetanova.

Seznámili jsme se zápisem z Finančního výboru. Zastupitel pan V. Skála byl delegován na valnou hromadu společnosti VaK Zlín, která se bude konat 25. května 2021.

Podpořili jsme dotace do sociálních služeb.

Schváleny byly taky změny v rozpočtu na letošní rok. Na straně příjmů jde o dotaci na rekonstrukci domu č.p.737, příjem z prodeje hasičského auta Avia a nakladače UNC a poplatek od Cemex Sand, k.s za odvod z vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Na výdajové straně jde o částku cca 8,5 mil.Kč na rekonstrukce ulice Dr. Beneše, která proběhne zřejmě již letos. Investorem je Ředitelství silnic Zlínského kraje a město Napajedla bude financovat svoji část rekonstrukce (zatrubnění příkopu, vybudování společné stezky pro pěší a cyklisty, přesun autobusové zastávky a veřejné osvětlení) a částku 256 tis. Kč pro DDM Matýsek na IT rozvody a osvětlení.

Téměř 5 mil.Kč, takový bude příspěvek města Napajedla na přístavbu Sokolovny pokud TJ Sokol Napajedla získá zbývajících 70 % nákladů (11,3 mil.Kč) pro realizaci jako grant od Národní sportovní agentury. Záměr byl podpořen všemi přítomnými zastupiteli. Stavba by měla začít v roce 2022. V přístavbě vznikne posilovna, prostory pro gymnastiku, parkour, všestrannost, nově vybudovaná bude doskoková jáma a prostory pro pilates, jógu a zdravotní cvičení, včetně šaten a sociálních zařízení.

Posledním bodem byl nákup ideální poloviny pozemku od soukromého vlastníka v lokalitě Prusinky vedle silnice Napajedla-Topolná, kterou odbor Správa majetku vyjednal. Cena je poněkud vyšší než obvyklá, ale po diskuzi jsme nakonec koupi podpořili. Město pozemky potřebuje vlastnit k budoucím směnám za jiné, a i vzhledem k chystaným Komplexním pozemkovým úpravám, které nás čekají.

V diskuzi jsme se zeptali na chystané stěhování vedení příspěvkové organizace Pečovatelská služba Napajedla, kdy nám bylo zaručeno, že stěhování nebude mít vliv na množství a kvalitu poskytovaných služeb v současném sídle, tedy v DPS Pod Kalvárií.

Přejeme vám hezké dny!

Pirátští zastupitelé Michal Štěpaník & Tomáš Čabla

Nezapomeňte nás sledovat na našem Facebook a Youtube kanálu.

Náš YouTube kanál naleznete zde

Náš FB profil je zde

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články