Aktuality "hřebčín"

Páté jednání ZM - koupě pozemků pro cyklostezku a na Chmelnici, odkup části zámeckého areálu, investiční záměry. Hřebčín kulturní památkou?

Páté jednání ZM - koupě pozemků pro cyklostezku a na Chmelnici, odkup části zámeckého areálu, investiční záměry. Hřebčín kulturní památkou?

Velká diskuze proběhla u bodu 13 - možnost koupě části zámeckého areálu. Jde o pozemky které zaručí 100% přístup ke všem budovám města (divadelní sál a loutkový sál Klubu Kultury, ostatní objekty) pouze z jižní strany, tj. od Hřebčína a tím i přístup k objektům a pozemkům TJFS Napajedla. Celkem jde o 11.605 m2

Report ze 4. jednání Zastupitelstva města: dotace z rozpočtu města, plnění rozpočtu za rok 2022, MPZ Napajedla

Report ze 4. jednání Zastupitelstva města: dotace z rozpočtu města, plnění rozpočtu za rok 2022, MPZ Napajedla

Město má tak k dispozici přes 215.489.756,25 Kč. Spolek TJ FS Napajedla z.s. požadoval schválení dotace ve výši 5,420 mil. Kč, nejvyšší položkou pro spolky byla částka 6.003.776 Kč jako investiční příspěvek pro tělovýchovnou jednotu Sokol na přístavbu sokolovny. V dalším bodu nabyly do majetku města pozemky v lokalitě Maková (celkem 3406m2). Zastupitelé se poté seznámili s vývojem situace okolo pozemků pro plánovanou stavbu cyklostezky mezi pálenicí a ČOV.

Rozhovor s Antonínem Černockým otisklý v napajedelských novinách - říjen 2020

Rozhovor s Antonínem Černockým otisklý v napajedelských novinách - říjen 2020

Řada obyvatel města Napajedla, v čele s Piráty, se jednoznačně vymezuje proti územnímu plánu, jehož cílem je zastavět historickou část hřebčína a vytvořit zde sídliště s 319 byty a 385 parkovacími místy. Poukazují na likvidaci slavného chovu anglického plnokrevníka a drastický zásah do přírodního bohatství našeho města.

Vizualizace rozšíření přístaviště a studie lokalit pro bydlení v Napajedlích.

Vizualizace rozšíření přístaviště a studie lokalit pro bydlení v Napajedlích.

Ve středu 10.6.2020 jsme se zůčastnili rozšířeného zasedání rady města o zastupitele. Nejprve jsme vyslechli analytickou část strategického plánu. V další části (text vychází ze zápisu jednání rady a zastupitelů) jsme seznámili s plochami stanovenými v platném Územního plánu Napajedla jako plochy pro bydlení.

Napajedelské noviny - Slavný hřebčín v ohrožení, rozšíření těžby štěrkopísku a pokusy radnice o otevřenost.

Napajedelské noviny - Slavný hřebčín v ohrožení, rozšíření těžby štěrkopísku a pokusy radnice o otevřenost.

Takto lze jednoduše shrnout období, které uplynulo od komunálních voleb v říjnu 2018 do března 2020. Napajedelská radnice učinila jen malý krok k otevřenosti a transparenci, pokusy Pirátů o změnu jednacího řádu Zastupitelstva byly skoro vyslyšeny. Náš návrh na pořizování audio-video záznamu z jednání nebyl přijat a je opět v čekací lhůtě. Rovněž jsme nebyli podpořeni v návrhu na zřízení transparentního účtu či rozklikávacího rozpočtu na faktury.

Další štítky