Aktuality "transparence"

Odvaha změnit město na transparentní a otevřené

Odvaha změnit město na transparentní a otevřené

Podklady zastupitelstva a rady budou elektronicky na webu města k dispozici. O termínech zasedání zastupitelstva, rady, výborů, komisí i jejich programu budeme informovat s dostatečným předstihem. Budeme zveřejňovat a archivovat audiovizuální záznamy ze zastupitelstva, ktere budou součástí zápisů a občan si mohl kdykoliv projednávaný bod poslechnout v mobilu či na počítači.

Transparentní bankovní účet města

Transparentní bankovní účet města

Občané dnes nemají šanci zjistit, kolik peněz bylo komu a za co zaplaceno. Chceme, aby obec přešla k využívání transparentních bankovních účtů a otevřeného účetnictví všude tam, kde to zákon dovoluje. Všichni tak budou moci kontrolovat, za co konkrétně se finanční prostředky obce utrácejí. Pro společnosti, ve kterých je většinovým vlastníkem obec, musí platit stejné povinnosti otevřeného hospodaření jako pro obec samotnou. Otevřený účet zprostředkovává přímo banka.

Další štítky