Aktuality "uzemní-plán"

6. jednání ZM (2022-26) - zámek na prodej, v pastvinách se stavět nebude, uzemní plán jednotlivě!

6. jednání ZM (2022-26) - zámek na prodej, v pastvinách se stavět nebude, uzemní plán jednotlivě!

Šesté jednání volebního období 2022 - 2026 a zároveň první jednání v nových prostorách Kina proběhlo 6.9.2023, přítomno bylo rekordních 57 občanů a na YouTube streamu 81. Devadesáti minutová diskuse se rozvinula u bodu k odkupu pozemků v areálu Zámku. Dalším dlouhým blokem byly body ohledně Územního plánu. Pro nepořizovat změnu v lokalitě Výběhy bylo všech 20 přítomných.

Veřejně řešit územní plán a rozvoj města

Veřejně řešit územní plán a rozvoj města

Územní plán města - zastropování průmyslu, město nedostatečně tvoří rezervy pozemků - ke směnám, při tvorbě biokoridorů, k stavbě rodinných domů, sportovnímu či rekreačnímu využití a k pozemkovým úpravám. Návrhy plánů rozvoje, související dokumentaci i současný stav budeme zveřejňovat, aby byly přehledné, rychle dostupné a umožňovaly participaci spolurozhodování občanů.

18. jednání ZM Napajedla: Územní plán (Zámoraví, Kvítkovice a Nad Mezí), odměny starostce a místostarostovi. Piráti jsou proti!

18. jednání ZM Napajedla: Územní plán (Zámoraví, Kvítkovice a Nad Mezí), odměny starostce a místostarostovi. Piráti jsou proti!

První letošní a zároveň celkově 18. jednání zastupitelstva města volebního období 2018 - 2022 proběhlo ve středu 23.února v obřadní síni radnice. Na programu byli majetkové věci které jsme podpořili, stejně jako poskytnutí dotace ve výši 150 tis.Kč z Programu regenerace MPZ pro Zámek Napajedla s.r.o na restaurátorské práce na altánu u bazénu.

15.té jednání zastupitelstva města, změna Územního plánu č.2, závěrečný účet města za rok 2020

15.té jednání zastupitelstva města, změna Územního plánu č.2, závěrečný účet města za rok 2020

Ve středu 23.6.2021 proběhlo 15. jednání zastupitelstva města Napajedla, kterého jsme se oba zúčastnili. Byly schváleny majetkové převody, rekonstrukce ulice dr. Beneše ve spolupráci s ŘSZK, smlouva o smlouvě budoucí k převodu pozemků se společností Pahrbek s.r.o - i kvůli navrhované výstavbě lagunového přístaviště pro cca 60 lodí (jde o pozemky pod silnicí od recepce ke “Kruhové restauraci” a pozemek pro výstavbu propojení mimo recepci).

Změny v Územním plánu...

Změny v Územním plánu...

Územní plán (ÚP) je z hlediska města nejdůležitějším nástrojem územního plánování a je pro trvale udržitelný rozvoj města nepostradatelný. Bez něj nelze naplňovat představy o rozvoji města. Územní plán tak mapuje území města a vymezuje v něm plochy skutečného stavu území (souhrnně nazývané tzv. stabilizované plochy) a zastavitelné plochy, kterými je právě určen rozvoj města.

Vizualizace rozšíření přístaviště a studie lokalit pro bydlení v Napajedlích.

Vizualizace rozšíření přístaviště a studie lokalit pro bydlení v Napajedlích.

Ve středu 10.6.2020 jsme se zůčastnili rozšířeného zasedání rady města o zastupitele. Nejprve jsme vyslechli analytickou část strategického plánu. V další části (text vychází ze zápisu jednání rady a zastupitelů) jsme seznámili s plochami stanovenými v platném Územního plánu Napajedla jako plochy pro bydlení.

Napajedelské noviny - Slavný hřebčín v ohrožení, rozšíření těžby štěrkopísku a pokusy radnice o otevřenost.

Napajedelské noviny - Slavný hřebčín v ohrožení, rozšíření těžby štěrkopísku a pokusy radnice o otevřenost.

Takto lze jednoduše shrnout období, které uplynulo od komunálních voleb v říjnu 2018 do března 2020. Napajedelská radnice učinila jen malý krok k otevřenosti a transparenci, pokusy Pirátů o změnu jednacího řádu Zastupitelstva byly skoro vyslyšeny. Náš návrh na pořizování audio-video záznamu z jednání nebyl přijat a je opět v čekací lhůtě. Rovněž jsme nebyli podpořeni v návrhu na zřízení transparentního účtu či rozklikávacího rozpočtu na faktury.

Další štítky