Piráti Napajedla sledovali průběh Valné Hromady VaK Zlín.

20. 05. 2020
Piráti Napajedla sledovali průběh Valné Hromady VaK Zlín.

12.5.2020 proběhla Valná hromada společnosti Vodovody a Kanalizace Zlín a.s.

Na začátku jednání, při volbě lidí do představenstva (PŘ) a dozorčí rady (DR), nominovaní odmítli odpovídat akcionářům na otázky. Přišlo i na soudní líčení mezi panem Březíkem a jedním z akcionářů, za výrok jenž uvedl na jeho osobu, cituji: „ pan Březík je lhář, největší lhář, podvodník a manipulátor“. Soud pan Březík prohrál. Jednalo se o vyvrácení lží a manipulací, které pan Březík přednesl na jednání zastupitelstva města Zlína.

Dále jsme vyslechli pana Březíka, hovořil o výroční zprávě.

Sdělil nám své plány pro obnovu kanalizací, ekologie čistíren odpadních vod a vytvoření bezpečnostního systému proti internetovým hackerům, jenž každý týden napadají jednu společnost VaK v ČR a je třeba řešit tento problém. Je vytvořen exit společnosti a v představenstvu je to téma, které leží na stole, řeší se mediace mezi Otrokovicemi, Fryštákem, VaK Zlín a Moravskou vodárenskou a.s., bohužel bez detailů pro veřejnost. Je možné, že smlouva skončí dříve než v roce 2034. Pro PŘ je zásadní, zajistit dostatek vody. A je to priorita. Vzpomněl výročí 95 let od prvního vodovodu ve Zlíně za fungování Tomáše Bati a je si jistý prací představenstva a jeho postupem za společným zájmem zhodnocovat akcie VaK Zlín.

Předseda dozorčí rady sdělil, že rada je šestičlenná, celkem zasedali 8x ročně ke kontrolní činnosti a vždy dva členové se zúčastnili i schůzí představenstva VaK Zlín. DR nezjistila žádné nedostatky!

Co ovšem bylo zajímavé nejen pro Napajedla, tak zástupce Jižní vodárenské a.s., prohlásil:

  • že zastupuje obec Hvozdnou.
  • že dalších 12 obcí nevykonává své akcionářské práva.
  • že je domluvený se Statutárním městem Zlín (SMZ), které od Jižní vodárenské a.s. tyto práva odkoupí.

Je nutné podotknout, že malým obcím zbyli dvě akcie když o zbytek akcií je nedovoleným způsobem obcházející zákon v roce 2001-2002 připravili SMZ, Jižní vodárenská a.s. a Česká spořitelna a.s. a ovládli naši vodárenskou společnost VaK Zlín. Piráti Napajedla se nediví obcím, že jednání Valné hromady berou jako ztrátu času.

Jeden z akcionářů vytkl předsedovi představenstva p. Březíkovi, že manipuluje s procenty akcionářů, kteří podporují kroky vedení VaK Zlín, a.s. Záměrně se zaměňuje pojem % akcionářů a % z hlasů přítomných na Valné hromadě! Tedy, pokud pan Březík ve výroční zprávě uvádí, že na Valné hromadě bylo přítomno 83,56% akcionářů a pro přijetí bodů jednání hlasovalo 86,82 % akcionářů, je to „lež jako věž“ a čísla by měla znít takto:

Společnost Vak Zlín, a.s. má základní kapitál 1 030 018 000,-Kč, což odpovídá 1 030 018ks akcií. Dominantními vlastníky společnosti je 56 měst a obcí s 92,31% podílem na základním kapitálu, což odpovídá 953 769ks akcií.

Pokud tedy před hlasováním byli na VH přítomni akcionáři s 83,56% podílem na základním kapitálu společnosti, znamená to, že když je pro usnesení 86,82% hlasů přítomných na Valné hromadě, jedná se ve skutečnosti o akcionáře s asi 72,5% podílem na základním kapitálu celé společnosti.

Vzhledem k tomu, že jen město Zlín vlastní akcie se 46,25% podílem na základním kapitálu společnosti a dlouhodobě hlasuje ve shodě s městy Valašské Klobouky 6,85%, Slavičín 6,67%, Luhačovice 5,43% a Brumov-Bylnice 2,22% (dohromady 67,42% základního kapitálu) je na světě koalice, která je zodpovědná za udržování protiprávního stavu ve VaK Zlín, a.s. V tomto popsaném případě disponuje hlasovací sílou cca 80,68% z hlasů přítomných na valné hromadě.

Těchto 5 akcionářů tvoří ani ne 10% z celkového počtu 56 akcionářů – samospráv obcí a de facto ovládá celou společnost. Dle obyvatel v působnosti VaK Zlín, a.s. se jedná asi o ½ z celkového počtu 170 tisíc odběratelů.

Největší akcionář město Zlín a pan Březík by se měli podívat a upravit výroční zprávu, ať mají odběratelé přehled kdo s kým a jak hlasuje.

Zazněla otázka na PŘ a DR jestli nájemné 140 mil. kč je dostatečné pro obnovou majetku a zda-li byl majetek opravdu obnoven z 1/3 jak tvrdí představenstvo VaK Zlín, když v průběhu let 2016-2019 byla do obnovy investována 1 miliarda Kč.

Představenstvo totiž počítá opravy z majetku 4 miliard Kč, ale akcionáři podle nového přepočtu, které vydalo ministerstvo zemědělství, na částku 14 miliard Kč. Obnova by se měla pohybovat okolo 1,3-2 % majetku což činí cca 182-280mil. ročně. A mělo být investováno kolem 4 miliard, místo 1 miliardy.

Ztráty pitné vody v potrubí na infrastruktuře je 18.1% ve VaK Zlín a je to nadprůměr v rámci celé ČR, který činí za rok 2018 15,8 %. VaK Vsetín za rok 2018 ma ztráty 5,3% - rok 2019 2 % . Pan Březík odpověděl, že to lze těžko vyčíslit a že je to i díky kopcům kde se na únik vody přijde později, než ve městech.

Další z akcionářů doporučil představenstvu nebrat si úvěry a nezatěžovat podnik. Na otázku, že představenstvo nevyplácí dividendy akcionářům, kvůli Covid-19 a investicím je klišé, protože dividendy se nevyplatily více jak 10 let. 70% podniků VaK v ČR, vyplácí dividendy, ale tady se to rozděluje mezi PŘ a DR (8,5 mil. kč/rok pro 15 lidí) a ostatní nemají nic. Pokud by obce, které tvoří z 95% VaK dostali dividendy, mohli by je lépe využít (Veolie si za dobu provozování vyplatila 900 milionů Kč).

Konečné slovo pana Březíka bylo, že děkuje za podporu a spolupráci, hlavně za trpělivost, sice není velký vodař, ale voda je velké téma, sucho, kvalita. Máme před sebou velké rozhodnutí, projekty a akce na obcích a že představenstvo je si jisté, že spravuje VaK Zlín s péčí řádného hospodáře.

Piráti Napajedla jsou znepokojeni, že se na VH Vak Zlín a.s. nehovořilo o tom, že Vrchní soud v Olomouci, rozhodl 22.11.2016 pravomocně, cituji “Valná Hromada konaná 30.4.2004 v bodě 4, kde se schválila smlouva o prodeji „provozní divize VaKu Zlín “je neplatná” a dále “potvrzuje neplatnost dalšího usnesení přijaté taktéž pod bodem 4 pořadu jednání, kterým tato VH VaK Zlín pověřila představenstvo uzavřít smlouvu o prodeji se společností Zlínská vodárenská a.s.(Veolia)”.

Pan Březík věří i se svými právníky, že na neprodaném podniku, mohou platit smlouvy o provozování. Je to odvážné tvrzení, ale pokud korupce a šmelinářství trvá i mezi zastupiteli v kraji, může se i tato kuriozita v naší republice objevit, a to i za tiché podpory Státního zastupitelství a Policie ČR. Pan Březík s PŘ a DR VaK Zlín, to korunoval ještě tím, že se svými právníky a z dlouholetým partnerem městem Zlín, podal žalobu k Vrchnímu soudu Olomouci, kde se domáhá citujeme s petitu žaloby, že „existuje platný právní vztah“ a „ VaK Zlín není oprávněn provozovat vodárenskou infrastrukturu“.

Nebylo taktéž zmíněno, že když se hledají investiční zdroje, tak Moravská vodárenská a.s. (Veolia) koupila majetek VaK Zlín za 80 milionů Kč, ale na vodném a stočném si vyinkasovala 900 milionů Kč.

Proč Napajedelská koalice složená s ANO, ODS, KDU-ČSL a uskupení Mladí pro Napajedla podporuje dlouhodobě takové jednání ve VaK Zlín je otázka pro občany. A to se směšnými 14 akciemi, z kterými posílá delegáta na VH VaK Zlín odsouhlasit vše, co pan Březík s představenstvem navrhli a do dnešních dní vykonali.

Uvěřit panu Březíkovi, že jedná s péčí řádného hospodáře je opravdu těžko uvěřitelné a věřit tomuto tvrzení mohou jen zkorumpovaní, lhostejní politici a ignoranti.

Závěrem připomeňme, že za pokoutnou privatizací VaK Zlín a.s. a obcházením zákona stojí tři subjekty Statutární město Zlín, Česká spořitelna a.s. a Jižní vodárenská a.s. (Veolia). Není se tedy čemu divit, že město Zlín, nadále podporuje ve VaK Zlín takové vedení, které má stále pracovat pro nadnárodní korporaci a s občanů dělat dojnou krávu. Pokud by to ovšem bylo s péčí řádného hospodáře a stávající představitelé města Zlín opravdu chtěli zajistit spravedlnost, tak už v letech 2017-2019 podali žalobu na “vydání podniku” a žalobu na “nezákonném obohacování se” na neprodaném majetku a dožadovali by se soudně “potrestat viníky”. A přidat se na stranu měst Otrokovic a Fryštáku, Ing. Radka Novotného www.pravdaovode.cz kteří soudní spor o prodej majetku VaK Zlín, vyhráli!

Nic takového se nestalo a nemorální, lhostejní a mocichtiví lidé nám občanům slouží dál.


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články