Odměny vedení radnice za rok 2020 ??

Odměny vedení radnice za rok 2020 ??

Ve středu 24.2.2021 v 15:00 se bude konat v zasedací místnosti radnice 13.té jednání zastupitelstva města Napajedla. Rádi bychom vám přiblížili některé body, které nás čekají. Celé zastupitelstvo můžete sledovat živě na youtube kanálu nebo na kabelové televizi. Link pro živé vysílání vám dodáme v den vysílání.

A co nás tedy čeká?

Jsme moc rádi, že se bude projednávat konečně zadání studie pro lokality Jižní spojka a Jiráskova.

Budeme také rozhodovat o poskytnutí dotací z rozpočtu města pro rok 2021 a rádi podpoříme dobré projekty a přínosné neziskové organizace.

Projednávat se bude i výše úhrad za komunální odpad na rok 2021.

Co ale nepodpoříme?

Můžeme jen spekulovat o výši odměn pro starostku a místostarostu, které se každoročně opakují. Tyto mimořádné odměny je možné přiznat za splnění mimořádných nebo zvláště významných úkolů pro město. V minulém roce tyto odměny přesáhly 130 tisíc korun, jak vysoké budou tento rok a jak budou zdůvodněny, to se dozvíme na zastupitelstvu.

V minulém roce jsme na tyto odměny upozorňovali v reportu, kdy jsme zpochybňovali mimořádné a významné úkoly pro město.

Za pravdu nám dávají i naši zastupitelé z jiných měst Zlínského kraje a také například místostarosta města Kroměříže Vratislav Krejčíř, který se nám vyjádřil i nyní:

“Rok 2020 byl vším jiný, například covidovou pandemií, která přinesla mnoho práce a úsilí pro vedení města. Na druhou stranu se nekonalo mnoho akcí a aktivit, které byly odloženy. Osobně jsem měl na starosti finanční podporu a program pro podnikatele, pomoc při zásobování rouškami, dezinfekcí, krizové řízení a informování obyvatel. To vše jsem dělal ale za svůj plat, který mi z uvolněné funkce náleží. Rozhodně bych za tuto činnost pro občany města nepřijal odměnu. Je to má práce, proto si mě lidé zvolili, abych pracoval pro ně.”

Tyto odměny jsou už nyní velkým tématem v debatách na sociálních sítích našeho města. Opravdu si nechají za svou práci představitelé města platit několikrát? Tyto odměny jsou pro nás neodůvodnitelné a budeme vás informovat o jejich výši a také jak je vedení města zdůvodní.

Celý program jednání najde zde

Náš YouTube kanál naleznete zde

Náš FB profil je zde

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články