Pozvánka na 11. zastupitelstvo volebního období 2018-2022

Pozvánka na 11. zastupitelstvo volebního období 2018-2022

Ve středu 16.9.2020 proběhne 11.té zasedání zastupitelstva města.

Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná!

Program:

A) ÚVODNÍ ČÁST

1 - Zahájení, slib nového člena ZM

2 - Schválení zápisu z minulého zasedání

3 - Volba návrhové komise

4 - Stanovení ověřovatelů zápisu

5 - Schválení programu

6 - Volba člena rady města

B) PROJEDNÁNÍ PŘEDKLÁDANÝCH ZPRÁV

7 - Uzavření kupní smlouvy na odkoupení spoluvlastnického podílu

k pozemku pod bytovým domem na Nábřeží v k. ú. Napajedla

8 - Žádost o prodej části pozemku p. č. 6427/1 ve vlastnictví města Napajedla

9 - Prodej pozemků pod trafostanicemi

10 - Žádost o odkoupení pozemku - lokalita Smetanova

11 - Žádost o prodloužení platnosti uzavřené smlouvy o budoucí kupní smlouvě

12 - Plnění investičních akcí a oprav v roce 2020

13 - Zápis z jednání finančního výboru

14 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města

15 - Směna pozemků a koupě pozemků v k. ú. Napajedla

16 - Směna pozemků v lokalitě Chmelnice a Dr. Beneše

17 - Koupě pozemku a objektu v k. ú. Napajedla

18 - Úpravy rozpočtu města o přijaté dotace a profinancování nákupu auta hasičů

19 - Převod akcií Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

20 - Zápisy z jednání kontrolního výboru

C) ZÁVĚREČNÁ ČÁST

21 - Diskuse

22 - Závěr

Přijďte na veřejné zasedání!

Program zasedání v odkaze zde.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články