Pozvánka na 13. zastupitelstvo volebního období 2018-2022

Pozvánka na 13. zastupitelstvo volebního období 2018-2022

Ve středu 24.2.2021 proběhne 13.té zasedání zastupitelstva města od 15.00hod.

Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná!

Program:

A) ÚVODNÍ ČÁST

1 - Zahájení

2 - Schválení zápisu z minulého zasedání

3 - Volba návrhové komise

4 - Stanovení ověřovatelů zápisu

5 - Schválení programu

B) PROJEDNÁNÍ PŘEDKLÁDANÝCH ZPRÁV

6 - Odkoupení pozemků v rámci rekonstrukce silnice III/4973: Napajedla – ulice Bartošova

7 - Koupě pozemku v lokalitě Zábraní

8 - Smlouva darovací - parkovací stání ulice Nábřeží STAVYMA, spol. s r.o.

9 - Prodej hasičského vozu obci Mistřice

10 - Zápis z jednání finančního výboru

11 - Přehled pohledávek města k 31.12.2020

12 - Prominutí pohledávek města

13 - Plnění rozpočtu a stav finančních prostředků města k 31.12.2020

14 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Napajedla na rok 2021

15 - Úpravy rozpočtu města na rok 2021

16 - Ceník výše úhrad za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od fyzických osob na území města Napajedla pro rok 2021

17 - OZV města Napajedla č. 1/2021, kterou se mění OZV města Napajedla č. 2/2019, o místním poplatku z pobytu

18 - OZV města Napajedla č. 2/2021, o nočním klidu

19 - Zadání územní studie - lokalita Jiráskova

20 - Zadání územní studie - lokalita Jižní spojka

21 - Program regenerace MPZ 2021 - výběr uchazečů

22 - Mimořádná odměna starostka města

23 - Mimořádná odměna místostarosta města

C) ZÁVĚREČNÁ ČÁST

24 - Diskuse

25 - Závěr

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články