3. zasedání zastupitelstva 20.2.2019

3. zasedání zastupitelstva 20.2.2019

Vážení spoluobčané, přinášíme vám informace o hlasování pirátských zastupitelů v zastupitelstvu města konaného dne 20.2. 2019. . Naši pirátští zastupitelé ve třech usneseních hlasovali proti usnesení nebo se zdrželi.

Příspěvek na dopravu pro důchodce - návrhem bylo zrušení příspěvku Jiří Krkoška hlasoval proti zrušení bonusu pro občany starší 70 let s tím, že příspěvek ve výši cca 240tis.kč za rok 2018 není v rozpočtu města zatěžující částka. Předseda finančního výboru zmínil: -že na účtu města máme cca 150 mil.kč, které nebyly proshospodařeny z investic a příspěvků minulých let a tato částka se díky vyšší ceně práce a služeb znehodnocuje. My s tímto názorem souhlasíme a poukazujeme na tento fakt dlouhodobě. -že při růstu příjmů o 4,8 %, je nárůst provozních nákladů o 14,6% za rok 2017 a provozní výdaje jsou vyšší než příjmy a měli bychom začít šetřit.

Tomáš Čabla hlasoval pro usnesení vzhledem k zavedení 75% slevy pro důchodce a studenty vládou ANO 2011 Andreje Babiše, kterou považuje za koupení si hlasů před volbami.

Odměna starostce a místostarostovi Naši zastupitelé hlasovali proti usnesení z důvodu že dlouhodobě nesouhlasí s prací představitelů města.

Oba představitelé byli proti referendu. Vůbec nechtěli převzít iniciativu a být nápomocni vyhlášení referenda zastupitelstvem o koupi zámku.

Městské budovy v zámeckém areálu chátrají a na měštanských domech 94-95 je stále prohlubována ztráta z možných nájmů (cca 10mil.kč) a budovy začínají připomínat sqauty, bohužel naše jsou prázdné. Výmluvy na věcné břemeno nebrání investici do budov Klubu kultury v zámeckém areálu. K budovám má město právo na přístup! Nechat zchátrat majetek a potom hovořit o špatném stavu za účelem zbudování nového divadla je pouhé politické rozhodnutí a účelová manipulace, nikoliv strategická investice pro rozvoj města.

Nekoncepční práce představitelů města na Územním plánu (lokalita „Jižní spojka“, která v sobě zahrnovala i rezervy pro bydlení, plochy pro sport a rekreaci, byla vyjmuta). Rok na to si slovy místostarosty házenkáři “vyřvali” halu. Bohužel nebylo, kde ji zbudovat, neboť město nemá vhodné plochy a pozemky. Proto rada města rozhodla a byla nucena začít realizovat halu i bazén v areálu u škol i přes to, že se lidé v “neprůhledné anketě” vyjádřili pro jinou lokalitu. Jde vidět, že před volbami se dát stavět cokoliv a kdekoliv. Hlavně něco postavit….

Na účtu města je cca 150 mil. kč, které nebyly prohospodařeny z minulých let. Jako kdyby ve městě bylo vše hotové a není potřeba investovat.

Chování starostky v otázce VaK Zlín a našeho majetku je neomluvitelné. Město souhlasí s podvodným jednáním ve VaK Zlín a nehájí zájmy spotřebitelů, ale zarytě mlčí a čeká. Do dnešního dne starostka nepředstavila finanční bilanci k čístírně odpadních vod (ČOV) Napajedla.

O druhé části jednání zastupitelstva v budově kina přineseme informace později.


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články