Pozvánka na 8. zastupitelstvo volebního období 2018-2022

Pozvánka na 8. zastupitelstvo volebního období 2018-2022

Ve středu 26.2.2020 proběhne další zasedání zastupitelstva města. V jednacím sále na radnici od 15.00hod. Jednání se nově zůčastní Michal Štěpaník, který převzal mandát po odstoupení Jiřího Krkošky, který odstoupil ze zdravotních důvodů. Jirkovi přejeme brzké uzdravení a děkujeme za dosud odvedenou práci v zastupitelstvu.

Program jednání:

A) ÚVODNÍ ČÁST

1 – Zahájení, slib nového člena ZM

2 - Schválení zápisu z minulého zasedání

3 - Volba návrhové komise

4 - Stanovení ověřovatelů zápisu

5 - Schválení programu

B) PROJEDNÁNÍ PŘEDKLÁDANÝCH ZPRÁV

1 - Uzavření kupní smlouvy na odkoupení spoluvlastnického podílu k pozemkům pod bytovým domem na ulici Dr. Beneše v k. ú. Napajedla

2 - Dodatek ke smlouvě kupní a směnné č. 2 - lokalita Pod Kalvárií

3 - Modernizace šaten a umývárny chlapců v pavilonu tělocvičny 2. ZŠ

4 - Zápis z jednání finančního výboru

5 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Napajedla na rok 2020

6 - Úprava rozpočtu města na rok 2020

7 - Plnění rozpočtu města a stav finančních prostředků k 31.12.2019

8 - Stav pohledávek města ke dni 31.12.2019

9 - Ceník výše úhrad za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od fyzických osob na území města Napajedla pro rok 2020

10 - Program regenerace MPZ 2020 – výběr uchazečů

11 - Vydání změny č. 1A Územního plánu Napajedla

12 - Stanovení odměn za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva

13 - Mimořádná odměna – starostka

14 - Mimořádná odměna - místostarosta

15 - Volba člena kontrolního výboru

C) ZÁVĚREČNÁ ČÁST

1 - Diskuse

2 - Závěr

Přijďte na veřejné zasedání!


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články