Pozvánka na 9. zastupitelstvo volebního období 2018-2022

Pozvánka na 9. zastupitelstvo volebního období 2018-2022

Mimořádně v pondělí 11.5.2020 proběhne další, tentokrát 9.té zasedání zastupitelstva města. Tentokrát na radničním dvoře od 15.00hod, jedníní nebude přenášeno NTV Cable ani přes Youtube kanál.

Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná!

Jednání bude probíhat za dodržení podmínek, které ukládá vláda České republiky sbírkou zákonů č. 151, usnesením č. 388 ze dne 6. dubna 2020 o přijetí krizového opatření. (Je přílohou pozvánky.)

Program:

ÚVODNÍ ČÁST

1 - Zahájení, slib nového člena ZM

2 - Schválení zápisu z minulého zasedání

3 - Volba návrhové komise

4 - Stanovení ověřovatelů zápisu

5 - Schválení programu

PROJEDNÁNÍ PŘEDKLÁDANÝCH ZPRÁV

6 - Uzavření kupních smluv na odkoupení spoluvlastnických podílů k pozemkům pod bytovým domem na ulici Zábraní a Nábřeží v k. ú. Napajedla

7 - Žádost o prodej pozemku pro výstavbu BD

8 - Nabídka směny pozemku

9 - Směna pozemků se Státním pozemkovým úřadem

10 - Koupě pozemku v lokalitě Bartošova

11 - Zápis z jednání finančního výboru

12 - Návrh na poskytnutí dotací k zajištění financování neinvestičních výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb na rok 2020

13 - Návrh na poskytnutí dotací pro TJ FS Napajedla, z.s. z rozpočtu města Napajedla na rok 2020

14 - Pozvánka na valnou hromadu VaK Zlín, a.s.

ZÁVĚREČNÁ ČÁST

15 - Diskuse

16 - Závěr

Přijďte na veřejné zasedání!

Program zasedání v odkaze zde.


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články