1. ustavující jednání zastupitelstva města období 2022-2026

12. října 2022
1. ustavující jednání zastupitelstva města období 2022-2026

Program:

1 - Zahájení, hymna

2 - Složení "Slibu člena zastupitelstva"

3 - Určení způsobu hlasování, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, volba návrhové komise

4 - Schválení programu Volba starosty, místostarosty a ostatních členů rady

5 - Určení počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva (§ 71 zákona o obcích) a počtu členů Rady města (§ 99 zákona o obcích)

6 - Určení způsobu volby starosty, místostarosty a ostatních členů rady města

7 - Ustanovení volební komise

8 - Volba starosty

9 - Volba místostarosty

10 - Volba členů rady města

11 - Neslučitelnost funkcí § 5 odst. 2 a 3 zákona č. 491/2001 Sb.

12 - Zřízení finančního a kontrolního výboru a určení počtu jejich členů

13 - Volba předsedy finančního výboru

14 - Volba předsedy kontrolního výboru

15 - Volba členů finančního výboru

16 - Volba členů kontrolního výboru

17 – Diskuse

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráty ve Zlínském kraji povede do krajských voleb náměstkyně hejtmana Hana Ančincová

Piráty ve Zlínském kraji povede do krajských voleb náměstkyně hejtmana Hana Ančincová

Pirátky a Piráti ze Zlínského kraje si v pondělí večer zvolili svou kandidátku na hejtmanku pro nadcházející krajské volby v roce 2024. Kandidátku povede zkušená Hana Ančincová, současná statutární náměstkyně hejtmana pro sociální oblast, životní prostředí, zemědělství, venkov a neziskový sektor. Mezi její priority patří nastartovat strategický rozvoj kraje a udělat z něj atraktivní kraj pro všechny generace a příprava kraje na demografický vývoj. Dále chce také pokračovat v masivním rozšiřování terénních služeb a rozvoji sociálně zdravotní oblasti, a v neposlední řadě se věnovat péči o životní prostředí.