1. ustavující jednání zastupitelstva města období 2022-2026

12. října 2022
1. ustavující jednání zastupitelstva města období 2022-2026

Program:

1 - Zahájení, hymna

2 - Složení "Slibu člena zastupitelstva"

3 - Určení způsobu hlasování, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, volba návrhové komise

4 - Schválení programu Volba starosty, místostarosty a ostatních členů rady

5 - Určení počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva (§ 71 zákona o obcích) a počtu členů Rady města (§ 99 zákona o obcích)

6 - Určení způsobu volby starosty, místostarosty a ostatních členů rady města

7 - Ustanovení volební komise

8 - Volba starosty

9 - Volba místostarosty

10 - Volba členů rady města

11 - Neslučitelnost funkcí § 5 odst. 2 a 3 zákona č. 491/2001 Sb.

12 - Zřízení finančního a kontrolního výboru a určení počtu jejich členů

13 - Volba předsedy finančního výboru

14 - Volba předsedy kontrolního výboru

15 - Volba členů finančního výboru

16 - Volba členů kontrolního výboru

17 – Diskuse

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Rozpočet města na rok 2023, ulice Rudolfa Firkušného, report z jednání ZM č.3 (2022-2026)

Rozpočet města na rok 2023, ulice Rudolfa Firkušného, report z jednání ZM č.3 (2022-2026)

Report z 3. jednání zastupitelstva města konaného dne 14.12.2022 Rozpočet města na rok 2023. Většina zastupitelů, včetně nás, se zúčastnila pracovního jednání právě kvůli rozpočtu v pondělí, kde jsme detailně s vedoucími finančního odboru, odboru Investic a Správy majetku projednali detailně investiční akce či opravy na rok 2023. Dalším bodem bylo schválení názvu nově vzniklé ulice nad ulicemi B.Benešové a Na Malině. Ze dvou návrhů (Nad Malinou a Firkušného), byl nakonec podpořen návrh Z.Ohnoutka na název Rudolfa Firkušného.