obrázek
18. června 2024

Volba místostarosty a radního, přebytek rozpočtu 2023, sportovní hala Pahrbek, rekonstrukce Zábraní

Hlavním bodem jednání byla volba místostarosty města. Na návrh ODS byl zvolen JUDr. Vilém Skála. Následně proběhla i volba člena rady města, kdy byla zvolena Petra Šulcová. Z investičních záměrů byla schválena oprava ulice Zábraní a byla schválena rekonstrukce objektu čp. 387 bývalé infocentrum Na Kapli na sídlo Pečovatelské služby Napajedla s přispěním dotace výši 95%, předpokládaná cena realizace je 15,5 mil. Kč. Dále byla schválena koupě velitelského automobilu pro JSDH Napajedla ve výši 2,64 mil. Kč s přispěním dotace od Zlínského kraje (0,5 mil.Kč). Město Napajedla tak v loňském roce hospodařilo s přebytkem +67,3 mil. Kč oproti očekávanému schodku -56,3 mil. Kč který měl být vypořádán z přebytku z minulých let. Přebytek byl tak převeden na účet 432 kde se hromadí prostředky z minulých let a k 31.5.2024 je zde zůstatek 357,7 mil. Kč (a to už v něm není částka 63,7 mil. Kč zapojená do letošního rozpočtu). Proběhlo výběrové řízení na funkci ředitele Klubu kultury a byla vybrána Ing. Lenka Jagošová.

Kopie návrhu Přidat podnadpis (2)
30. května 2024

Pozvánka na 10.jednání zastupitelstva 2022-26 - volba místostarosty

👉Ve středu 5.6.2024 proběhne 10. jednání ZM od 15:00 h. Hlavním bodem bude volba nového místostarosty města. Na programu dále bude: 🟨oprava "slepé" ulice Zábraní (parkoviště na kostkovici) 🟨dotace na sídlo Pečovatelské služby Napajedla 🟨závěrečný účet města za rok 2023 - výsledky hospodaření 🟨koupě velitelského auta hasičům 🟨návrhy změny Územního plánu č. 2 🟨sportovní hala Pahrbek

posts/radnice7.jpg
28. března 2024

Místostarosta města Antonín Trňák rezignoval

Antonín Trňák (ANO/NF) rezignoval na post místostarosty, radního i zastupitele ze zdravotních důvodů. Politické vyjednávání mezi stranami koalice je na začátku a jednání budou probíhat i po velikonočních svátcích (více v článku).

zamek_koupe_pozemky
11. března 2024

8. JEDNÁNÍ ZM - DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA, KOUPĚ POZEMKŮ V AREÁLU ZÁMKU, VEŘEJNÉ SLYŠENÍ K PETICI ZA HŘEBČÍN

Ve středu 6.3.2024 proběhlo letošní první jednání zastupitelstva města, tradičně v 15.00 hod. opět v městském kině, na programu bylo 24 bodů a jednání se zúčastnilo 19 zastupitelů. Druhým bodem byly návrhy na pořízení změny Územního plánu č.2. Dalšími body byly tradičně ty majetkové, město koupilo pozemky na Chmelnici a Pahrbku za 2.016.300,- Kč. Byl schválen bezúplatný převod pozemku p. č. 4832/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 70 m2 od ÚZSVM. V dalším bodu nabyly do majetku města pozemky v areálu Zámku a sice o výměře 10.152 m2 x 2 250,- Kč/m2 za celkovou kupní cenu 22.842.000,- Kč. Město tak konečně bude mít přístup ke svým budovám v areálu, TJFS ke svému majetku bez omezení vyplývající z věcného břemene.

pozvanka_listopad_2023
27. února 2024

Pozvánka na 8.jednání zastupitelstva 2022-26

Již příští středu 6.3.2024 od 15:00 zasedne už po osmé Zastupitelstvo města Napajedla! Chceme, aby se co nejvíce lidí zapojilo do důležitých rozhodnutí o našem městě, proto toto zasedání opět proběhne v prostorách kina, aby bylo dostatek místa pro všechny zástupce veřejnosti. Na programu je řada důležitých témat včetně koupě pozemků v areálu zámeckého parku, návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Napajedla na rok 2024, zajištění přípravy a realizace akcí k 80. výročí události sestřelení bombardéru spojeneckých sil v lokalitě Prusinky a informace k výstavbě mostů v Napajedlích vč. řešení dopravní situace. Dále bude na programu i šest návrhů na změnu Územního plánu č.2, které by mohly mít významný vliv na podobu našeho města do budoucna. Navrhovaná změna by se dotkla lokalit Nad slaným, Títěž, Luhy a Díly za humny. Vaše přítomnost je neocenitelná - vaše názory a připomínky mají význam pro budoucnost našeho města. Přijďte, zapojte se a buďte součástí rozhodování!

kyvadlova_doprava
12. února 2024

Kyvadlová doprava - Pojízdná prodejna

Most se uzavře pro dopravu 4.3.2024. Jak vyřešit jednoduše dopravu busem? Nové schéma odjezdů a stání busů na AN u Fatry. Na základě podnětu obyvatel lokality Město Napajedla dohodlo měsíční zkušební provoz pojízdné prodejny.

Artboard 1
22. ledna 2024

Rekonstrukce fatrovského mostu 2024-2025

Pokud se podaří vyřídit všechna povolení ke stanovení dopravního značení, tak se most uzavře již od pondělí 4.3.2024 včetně cyklostezky podél Moravy pod mostem. Veškerá automobilová, autobusová i cyklistická doprava (výstavba dálničního mostu) bude vedena přes kruhový objezd u dálnice D55. Očekávají se zde největší komplikace, včetně dlouhých kolon.

skate park
10. prosince 2023

Poslední letošní jednání ZM, poplatky za psy a odpady, rekordní rozpočet 2024, odměny

Hned v úvodu mělo být projednáno 5 návrhů na pořízení změny Územního plánu č.2. V majetkovém bloku bodů byly odhlasovány nákupy pozemků v lokalitě Pahrbek ( 2.011m2 za 1.331.000 Kč) a pozemek pro plánovanou cyklostezku (95m2 za 38.000 Kč). Byl projednán schodkový rozpočet pro rok 2024, předpokládané příjmy jsou 199,2 mil.Kč, výdaje 262,9 mil.Kč, schodek je tedy 63,7 mil.Kč a bude financován z přebytku z minulých let (315 mil.Kč). Dále byly schváleny čtyři Obecně závazné vyhlášky.

pozvanka_listopad_2023
24. listopadu 2023

Pozvánka na sedmé jednání ZM volebního období 2022-26

Ve středu 29.11.2023 proběhne sedmé zasedání zastupitelstva města volebního období 2022-26 od 15.00hod. v kině! Hlavní body: - návrhy změny územního plánu č. 2 - rozpočet města na rok 2024 - investice ve výši 130mil.Kč - poplatky za psy a odpad - odměny vedení radnice

9Q9A28522
21. listopadu 2023

Piráty ve Zlínském kraji povede do krajských voleb náměstkyně hejtmana Hana Ančincová

Pirátky a Piráti ze Zlínského kraje si v pondělí večer zvolili svou kandidátku na hejtmanku pro nadcházející krajské volby v roce 2024. Kandidátku povede zkušená Hana Ančincová, současná statutární náměstkyně hejtmana pro sociální oblast, životní prostředí, zemědělství, venkov a neziskový sektor. Mezi její priority patří nastartovat strategický rozvoj kraje a udělat z něj atraktivní kraj pro všechny generace a příprava kraje na demografický vývoj. Dále chce také pokračovat v masivním rozšiřování terénních služeb a rozvoji sociálně zdravotní oblasti, a v neposlední řadě se věnovat péči o životní prostředí.

cyklostezka
13. listopadu 2023

AKTUALIZACE: Důležité oznámení pro cyklisty a chodce!

Od 27. listopadu bude cyklostezka z Otrokovic do Napajedel neprůjezdná! Důvodem je výstavba mostu na dálnici D55, který zablokuje průjezd na dva roky. Úsek kolem železničního mostu u Napajedel bude zcela uzavřen pro chodce i cyklisty.

kzpvysadba1
7. listopadu 2023

Výsadba na Nábřeží úspěšně dokončena!

Během celého dne na záhonech průběžně pracovalo 21 dospělých a 8 dětí (z toho 12 obyvatel Nábřeží). Velmi nás potěšila i výrazná podpora z řad zástupců města - celkem přišlo s výsadbou pomoci šest napajedelských zastupitelů

kone-pastviny
14. září 2023

6. jednání ZM (2022-26) - zámek na prodej, v pastvinách se stavět nebude, uzemní plán jednotlivě!

Šesté jednání volebního období 2022 - 2026 a zároveň první jednání v nových prostorách Kina proběhlo 6.9.2023, přítomno bylo rekordních 57 občanů a na YouTube streamu 81. Devadesáti minutová diskuse se rozvinula u bodu k odkupu pozemků v areálu Zámku. Dalším dlouhým blokem byly body ohledně Územního plánu. Pro nepořizovat změnu v lokalitě Výběhy bylo všech 20 přítomných.

ZM_6_9_2023
4. září 2023

Pozvánka na šesté jednání ZM volebního období 2022-26

Tradičně ve středu 6.9.2023 v 15.00hod, ale tentokrát v kině proběhne další jednání ZM. Nejdůležitějšími body programu budou odkoupení části zámeckého areálu a znovu se budou projednávat návrhy na změny v Územním plánu!

kontejnery1
12. srpna 2023

Komise Životního prostředí v kabelové televizi

Zajímá vás, jak funguje komise životního prostředí v našem městě? V rozhovoru s naším předsedou a radním Tomášem Čablou a členkou komise Zdeňkou Čeleďovou to zjistíte!

Obrázek4
7. července 2023

Páté jednání ZM - koupě pozemků pro cyklostezku a na Chmelnici, odkup části zámeckého areálu, investiční záměry. Hřebčín kulturní památkou?

Velká diskuze proběhla u bodu 13 - možnost koupě části zámeckého areálu. Jde o pozemky které zaručí 100% přístup ke všem budovám města (divadelní sál a loutkový sál Klubu Kultury, ostatní objekty) pouze z jižní strany, tj. od Hřebčína a tím i přístup k objektům a pozemkům TJFS Napajedla. Celkem jde o 11.605 m2

Screenshot_20230601_030354_Drive
3. června 2023

Pozvánka na páté jednání ZM volebního období 2022-26

Ve středu 7.6.2023 proběhne páté zasedání zastupitelstva města volebního období 2022-26 od 15.00hod.

plakat_ziva_krajina
16. května 2023

Konference Živá krajina s naší účastí na Komárově

Model Živá krajina? 🍀🌵V Napajedlích? Je to vůbec možné❓ Zadržení vody v krajině 💧🌧️, výsadba větrolamů🌳🌳🌲 a obnova mezí🌱🌿🍀🌻, chytré využití meliorací, snížení eroze půdy🌡️. To vše se zapojením veřejnosti❗ Na všechny tyto otázky se snažíme najít odpovědi na konferenci.

post5
29. dubna 2023

Proběhlo Celostátní fórum České pirátské strany 2023

Jednání ze zůčastnili taky Michal Štěpaník a Tomáš Čabla. Dnes proběhl v libereckém Domě kultury pirátský svátek demokracie – jednání Celostátního fóra. V tomto roce bylo nevolební, tedy nedošlo na něm ke změnám ve vnitrostranických funkcích. Členky a členové zhodnotili dosavadní práci s výhledem do budoucna na všech úrovních politiky. Schválili také jednu z navrhovaných změn stanov, konkrétně odbourání stranické byrokracie při schvalování finanční zprávy. Předseda Pirátů Ivan Bartoš dále odprezentoval svou výroční zprávu za rok 2022. Jednání ze zůčastnili taky Michal Štěpaník a Tomáš Čabla.

uklid_pirati
2. dubna 2023

Ukliďme Česko, ukliďme Napajedla. Sobota 1.dubna 2023

Zapojili jsme se do tradiční akce Ukliďme Česko a pomohli tak uklidit nepořádek v přírodě! Občané Napajedel s podporou Pirátů se přidali společně s Komisí rady města Napajedla ke skautům a zúčastnili se úklidu břehů Moravy.