Piráty ve Zlínském kraji povede do krajských voleb náměstkyně hejtmana Hana Ančincová

Piráty ve Zlínském kraji povede do krajských voleb náměstkyně hejtmana Hana Ančincová

Pirátky a Piráti ze Zlínského kraje si v pondělí večer zvolili svou kandidátku na hejtmanku pro nadcházející krajské volby v roce 2024. Kandidátku povede zkušená Hana Ančincová, současná statutární náměstkyně hejtmana pro sociální oblast, životní prostředí, zemědělství, venkov a neziskový sektor. Mezi její priority patří nastartovat strategický rozvoj kraje a udělat z něj atraktivní kraj pro všechny generace a příprava kraje na demografický vývoj. Dále chce také pokračovat v masivním rozšiřování terénních služeb a rozvoji sociálně zdravotní oblasti, a v neposlední řadě se věnovat péči o životní prostředí.

Za své působení ve vedení Zlínského kraje hned po volbách naskočila Hana Ančincová do případu kauzy otravy řeky Bečvy, ale také do napjaté situace v Krajské nemocnici Tomáše Bati a vedle toho se musela potýkat s nekonečně se rozvíjející pandemickou vlnou. Největším jejím dosavadním úspěchem je masivní podpora sociální oblasti, do které se v historii Zlínského kraje nikde tolik neinvestovalo. Kraj je navíc úspěšný v čerpání projektů i chystání velkých investic.

„Poslední tři roky ve vedení kraje přinesly spoustu překážek a výzev. Do úřadu jsem nastupovala s tím, že dám kraji a jeho lidem péči, jakou si zaslouží. Jen člověk, který je zdravý a je bez sociálního problému, se může vzdělávat, pracovat, věnovat volnočasovým aktivitám, prostě fungovat. A tyto oblasti považuji za naprostý základ toho, co má veřejná správa zajišťovat. Jsem hrdá, že mezi lety 2020 a 2024 došlo k navýšení o více než 50 procent. Vzhledem k přípravě na demografický vývoj chystáme výstavbu dalších zařízení pro seniory. Navíc jsme dokázali získat enormní částku 465 milionů korun na transformaci pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením.  Tato investice povede k vytvoření nových sociálních zařízení pro osoby se zdravotním postižením po celém kraji,” říká zvolená pirátská lídryně Hana Ančincová

„Tématem voleb bude jednoznačně zatraktivnění našeho kraje pro všechny generace. Kraj stárne a potýká se s úbytkem obyvatel. Ve spolupráci s univerzitou a soukromým sektorem chceme proto nastartovat strategický rozvoj kraje. Dáváme si za cíl prostřednictvím rozvojové agentury přilákat nové investory, kteří vytvoří pracovní místa s nadprůměrnými mzdami s přidanou hodnotou a budou se podílet na rozvoji nových oborů v oblasti moderních technologií. Vzhledem k demografické křivce, kdy nám budou chybět pracovní síly, intenzivně se věnujeme inovacím v sociální oblasti,”  komentuje nově zvolená pirátská jednička a dodává: „Stejně tak se kraj musí umět postarat o své starší občany, aby nikdo nezůstal na druhé koleji. Nově proto masivně podporujeme terénní služby, kde jen v letošním roce došlo na navýšení o vyšší desítky nových úvazků, po 15 letech poprvé navyšujeme kapacity pobytových služeb pro seniory, podporujeme paliativní péči i starostlivost o duševní zdraví.”

Hana Ančincová kandidovala jako lídryně Pirátů již v roce 2020, kdy Piráti získali celkově 6 mandátů s 13,26 %. Po volbách obsadili v Radě celkově tři místa. Nyní mají na starosti oblast sociální politiky, rozvoj venkova, životní prostředí, zemědělství, digitalizaci, sport, školství a kulturu.

„Považuji za dobrou vizitku dosavadní práce, že titulky médií neplní kauzy krajských politických představitelů či pochybně uzavřené smlouvy. Naopak je za námi odvedená práce a úspěchy. Věřím, že voliči vidí změnu, kterou jsme jim před volbami slibovali. Ta hlavní změna totiž je, že to neděláme pro sebe, ale hlavně pro lidi ve Zlínském kraji a pro lidi, kteří věří, že politika může vypadat trochu jinak,” dodává pirátská kandidátka na hejtmanku

Doplňující informace o Haně Ančincové:

Bc. Hana Ančincová (*1989) působí v současnosti jako statutární náměstkyně hejtmana Zlínského kraje. Na Masarykově univerzitě absolvovala obor Finance a Právo. Profesně se zabývá racionalizací a optimalizací finančních procesů a finančním controllingem. Členkou Pirátské strany je od roku 2018. Žije v Kroměříži společně se svými dvěma dětmi.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

8. JEDNÁNÍ ZM - DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA, KOUPĚ POZEMKŮ V AREÁLU ZÁMKU, VEŘEJNÉ SLYŠENÍ K PETICI ZA HŘEBČÍN

8. JEDNÁNÍ ZM - DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA, KOUPĚ POZEMKŮ V AREÁLU ZÁMKU, VEŘEJNÉ SLYŠENÍ K PETICI ZA HŘEBČÍN

Ve středu 6.3.2024 proběhlo letošní první jednání zastupitelstva města, tradičně v 15.00 hod. opět v městském kině, na programu bylo 24 bodů a jednání se zúčastnilo 19 zastupitelů. Druhým bodem byly návrhy na pořízení změny Územního plánu č.2. Dalšími body byly tradičně ty majetkové, město koupilo pozemky na Chmelnici a Pahrbku za 2.016.300,- Kč. Byl schválen bezúplatný převod pozemku p. č. 4832/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 70 m2 od ÚZSVM. V dalším bodu nabyly do majetku města pozemky v areálu Zámku a sice o výměře 10.152 m2 x 2 250,- Kč/m2 za celkovou kupní cenu 22.842.000,- Kč. Město tak konečně bude mít přístup ke svým budovám v areálu, TJFS ke svému majetku bez omezení vyplývající z věcného břemene.

Pozvánka na 8.jednání zastupitelstva 2022-26

Pozvánka na 8.jednání zastupitelstva 2022-26

Již příští středu 6.3.2024 od 15:00 zasedne už po osmé Zastupitelstvo města Napajedla! Chceme, aby se co nejvíce lidí zapojilo do důležitých rozhodnutí o našem městě, proto toto zasedání opět proběhne v prostorách kina, aby bylo dostatek místa pro všechny zástupce veřejnosti. Na programu je řada důležitých témat včetně koupě pozemků v areálu zámeckého parku, návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Napajedla na rok 2024, zajištění přípravy a realizace akcí k 80. výročí události sestřelení bombardéru spojeneckých sil v lokalitě Prusinky a informace k výstavbě mostů v Napajedlích vč. řešení dopravní situace. Dále bude na programu i šest návrhů na změnu Územního plánu č.2, které by mohly mít významný vliv na podobu našeho města do budoucna. Navrhovaná změna by se dotkla lokalit Nad slaným, Títěž, Luhy a Díly za humny. Vaše přítomnost je neocenitelná - vaše názory a připomínky mají význam pro budoucnost našeho města. Přijďte, zapojte se a buďte součástí rozhodování!