Již příští středu 5.6.2024 od 15:00 zasedne už po desáté Zastupitelstvo města Napajedla! Chceme, aby se co nejvíce lidí zapojilo do důležitých rozhodnutí o našem městě, proto toto zasedání opět proběhne v prostorách kina, aby bylo dostatek místa pro všechny zástupce veřejnosti.

Hlavním bodem bude volba místostarosty města !!

Na programu je řada důležitých témat včetně:
🟨oprava "slepé" ulice Zábraní (parkoviště na kostkovici)
🟨dotace na sídlo Pečovatelské služby Napajedla
🟨závěrečný účet města za rok 2023 - výsledky hospodaření
🟨koupě velitelského auta hasičům
🟨návrhy změny Územního plánu č. 2
🟨sportovní hala Pahrbek

Vaše přítomnost je neocenitelná - vaše názory a připomínky mají význam pro budoucnost našeho města. Přijďte, zapojte se a buďte součástí rozhodování!

Celý program je zde :

7 - Návrh na uzavření kupní smlouvy na odkoupení spoluvlastnického podílu k pozemkům pod bytovým domem v ulici Palackého v k. ú. Napajedla

8 - Program pro poskytování dotací na obnovu objektů ve městě Napajedla

9 - Přehled výkupů pro cyklostezku

10 - Směnná smlouva v lokalitě ul. Dr. Beneše a ul. Chmelnice

11 - Směnná smlouva a darovací smlouva mezi městem Napajedla a společností Pahrbek s.r.o.

12 - Žádost o převod pozemků a spoluvlastnických podílů k pozemkům - UZSVM

13 - Prodej podílů pozemků v k. ú. Havřice a Vlčnov

14 - Odkoupení podílů na pozemcích v k. ú. Napajedla

15 - Majetkoprávní vypořádání mezi městem Napajedla a organizací TJ FS Napajedla, z.s.

16 - Dohoda o ukončení smlouvy o právu provést stavbu se společností Teplárna Otrokovice a.s.

17 - RO č. 9 /2024 na akci "Napajedla, ulice Zábraní - oprava zpevněné plochy"

18 - Dotace na rekonstrukci objektu č. p. 387 v ul. Na Kapli

19 - Seznámení s hospodařením společnosti NBTH, s.r.o. za rok 2023

20 - Seznámení s hospodařením společnosti NTV cable s.r.o. za rok 2023

21 - Zápis z jednání finančního výboru

22 - Schválení účetní závěrky města Napajedla a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023

23 - Závěrečný účet města Napajedla za rok 2023

24 - Příjem ze smlouvy příkazní, dotace pro TJ FS Napajedla, z.s., neinvestiční příspěvek pro Klub kultury Napajedla, p. o.

25 - Pořízení velitelského auta pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Napajedla

26 - Návrh na poskytnutí dotací k zajištění financování neinvestičních výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb na rok 2024

27 - Doplnění návrhu Změny územního plánu č. 2 - lokalita nad ulicí U Lázní – změna plochy „Z“ na plochu „RI“ - lokalita Dolní padělky – změna plochy „Z“, „K“ a „TE“ na plochu „VP“

28 - Obecně závazná vyhláška města Napajedla, kterou se mění OZV č. 1/2024 o nočním klidu

29 - Členství ve společnosti Baťův kanál,o.p.s.

30 - Účast zástupce města na projednání "Celonárodní petice za záchranu Hřebčína Napajedla a chovu koní v něm"

31 - Zápisy z jednání kontrolního výboru

32 - Sportovní hala Pahrbek, rozsah využití