Výsadba na Nábřeží úspěšně dokončena!

Výsadba na Nábřeží úspěšně dokončena!

VÝSADBA NA NÁBŘEŽÍ ÚSPĚŠNĚ DOKONČENA!

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se v sobotu zúčastnili veřejné výsadby na Nábřeží.

Během celého sobotního dne (4.11.20223) na záhonech průběžně pracovalo 21 dospělých a 8 dětí (z toho 12 obyvatel Nábřeží). Velmi nás potěšila i výrazná podpora z řad zástupců města - celkem přišlo s výsadbou pomoci šest napajedelských zastupitelů (včetně pana starosty a místostarosty).

Děkujeme Michalu Štěpaníkovi za zajištění poledního občerstvení v novém bistru-cukrárně Na Kapli.

Akci jsme úspěšně zakončili o půl páté - vysazeny byly tři alejové stromy a šest záhonů s keři, trvalkami a cibulovinami.

Další akce spojené s výsadbou máme v plánu i v příštím roce - o termínech budeme včas informovat.

kzpvysadba2
kzpvysadba4
kzpvysadba5
kzpvysadba6
kzpvysadba7
kzpvysadba3
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

8. JEDNÁNÍ ZM - DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA, KOUPĚ POZEMKŮ V AREÁLU ZÁMKU, VEŘEJNÉ SLYŠENÍ K PETICI ZA HŘEBČÍN

8. JEDNÁNÍ ZM - DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA, KOUPĚ POZEMKŮ V AREÁLU ZÁMKU, VEŘEJNÉ SLYŠENÍ K PETICI ZA HŘEBČÍN

Ve středu 6.3.2024 proběhlo letošní první jednání zastupitelstva města, tradičně v 15.00 hod. opět v městském kině, na programu bylo 24 bodů a jednání se zúčastnilo 19 zastupitelů. Druhým bodem byly návrhy na pořízení změny Územního plánu č.2. Dalšími body byly tradičně ty majetkové, město koupilo pozemky na Chmelnici a Pahrbku za 2.016.300,- Kč. Byl schválen bezúplatný převod pozemku p. č. 4832/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 70 m2 od ÚZSVM. V dalším bodu nabyly do majetku města pozemky v areálu Zámku a sice o výměře 10.152 m2 x 2 250,- Kč/m2 za celkovou kupní cenu 22.842.000,- Kč. Město tak konečně bude mít přístup ke svým budovám v areálu, TJFS ke svému majetku bez omezení vyplývající z věcného břemene.

Pozvánka na 8.jednání zastupitelstva 2022-26

Pozvánka na 8.jednání zastupitelstva 2022-26

Již příští středu 6.3.2024 od 15:00 zasedne už po osmé Zastupitelstvo města Napajedla! Chceme, aby se co nejvíce lidí zapojilo do důležitých rozhodnutí o našem městě, proto toto zasedání opět proběhne v prostorách kina, aby bylo dostatek místa pro všechny zástupce veřejnosti. Na programu je řada důležitých témat včetně koupě pozemků v areálu zámeckého parku, návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Napajedla na rok 2024, zajištění přípravy a realizace akcí k 80. výročí události sestřelení bombardéru spojeneckých sil v lokalitě Prusinky a informace k výstavbě mostů v Napajedlích vč. řešení dopravní situace. Dále bude na programu i šest návrhů na změnu Územního plánu č.2, které by mohly mít významný vliv na podobu našeho města do budoucna. Navrhovaná změna by se dotkla lokalit Nad slaným, Títěž, Luhy a Díly za humny. Vaše přítomnost je neocenitelná - vaše názory a připomínky mají význam pro budoucnost našeho města. Přijďte, zapojte se a buďte součástí rozhodování!