6. jednání ZM (2022-26) - zámek na prodej, v pastvinách se stavět nebude, uzemní plán jednotlivě!

6. jednání ZM (2022-26) - zámek na prodej, v pastvinách se stavět nebude, uzemní plán jednotlivě!

Šesté jednání volebního období 2022 - 2026 a zároveň první jednání v nových prostorách Kina proběhlo 6.9.2023, přítomno bylo rekordních 👍57 občanů a na YouTube streamu 81. Změna prostor je příjemná oproti stísněným prostorám zasedačky na radnici a byla všemi přítomnými pozitivně hodnocena. Budeme nadále se snažit prosadit nový Jednací řád, kde občané budou mít svůj prostor pro diskuzi, který bude pevně stanoven a občan tak nebude muset čekat na konec jednacího dne. Stejně tak budeme usilovat o pořizování audiovizuálního záznamu z jednání, aby byl k dispozici pro shlédnutí kdykoliv. Uvidíme zda námi připravený nový Jednací řád bude v budoucnu podpořen zastupiteli a naše radnice se stane otevřená a transparentní pro 21.století.

První body byly ty majetkové, zastupitelstvo vzalo zpět svůj souhlas s prodejem částí pozemků v lokalitě Pahrbek schválené v červnu letošního roku. Byl schválen odkup pozemků pod budoucí cyklostezkou na Pahrbek a malý pozemek Na Kapli. I převod pozemku na Nábřeží od Pozemkového úřadu.

Devadesáti minutová diskuse se rozvinula u bodu k odkupu pozemků v areálu Zámku. Předloženy byly dva návrhy, první na odkup celého areálu (89.060 m2) včetně budovy zámku, za celkovou cenu 133 mil.Kč ❗ (nutno podotknout, že nabídka na tuto cenu dorazila v pondělí, dva dny před jednáním) a druhý na odkup části areálu, tedy pozemky v jižní části, které zajistí přístup k městským budovám, budovám a pozemkům TJFS o velikosti 11.684 m2 za cenu 25,7 mil.Kč. Do diskuze se zapojili i někteří občané přítomní v kině, stejně jako většina zastupitelů.

zamek1

S delším projevem za naše uskupení vystoupil Michal Štěpaník, který prosazoval koupi celého areálu a nastínil možnosti jeho využití:

“Koupě zámku a celého areálu včetně parku představuje zásadní změnu ve vnímání města nyní a jak bude vypadat za 20-30 let. Nesmíme se dívat na koupi jen ekonomickým pohledem, otevřme celý areál občanům města, pomocí pronájmu bytů a služeb (posilovna, kadeřnictví, kosmetika, restaurace, vinárna) by generovala zisk budova zámku Další služby mohou být v levé části budovy Klubu kultury, kde by vzniklo třeba wellness centrum s malým bazénem, rehabilitační centrum s přesahem do kraje pro místní a přespolní. Areál je obrovský a nabízí velký potenciál, provozování galerie či výstav v budově zámku není řešením, to nemůže být hlavní náplní, naopak trvalé využití a příjem zajistí budově rozvoj do budoucna. Úžasný park třeba s naučnou stezkou propojenou s lesoparkem Kalvárie. Jde o jednu z nejvýznamnějších památek ve městě. Po cyklostezce ročně projede městem 30.000 turistů, Baťův kanál přitahuje 100.000 turistů ročně, to je obrovský potenciál, který musíme využít. V současné době turisté městem jen projíždí. A kam taky mají zavítat? Muzeum a zavřený hřebčín. Zámek otevřený omezeně, náměstí kde si mohou prohlédnout budovu radnice, kostel a starý zámek.

Opravme divadelní sál uzavřený od roku 2014,vždyť prostory v kině jsou nouzovým řešením, bez opony a zázemí. Do zámeckém areálu se vrátí Moravské chodníčky, svatý Václav, Jarní slavnosti a jarmarky. Vánoční trhy a akce krajského významu, máme tu ve Zlíně dětský filmový festival, historickou část Barum rally, zkusme uspořádat obdobu slavností vína.

Průchod oběma branami trvale otevřený, není to právě ten největší benefit vzhledem k provozu na ulicích pod zámkem kudy denně musejí děti do školy.

A co historický pohled? Co nám řeknou naše vnoučata proč jsme dědictví po předcích nezachovali pro ně, proč je areál uzavřen a soukromý. Kdo jiný než občané kteří tvoří právě město by se měli postarat o zachování pro budoucí generace.

Jaká cena za celý areál je adekvátní? Je vůbec důležitá, vzhledem k tomu co získáme? Lze ji poměřovat? Co když současný majitel svoji část odprodá někomu s kým budeme mít sousedské spory vzhledem k tomu, že nelze kupovanou část oddělit od jeho části a lidé se budou pohybovat po jeho pozemcích a třeba je ničit? Přes park vede kanalizace z našich městských budov a věcné břemeno nemáme. Jak ji opravíme?

Město momentálně má k dispozici 322 mil. Kč jak se dozvíme v bodu 15 – zápis z jednání fin.výboru, ale ani letos moc investicí neproběhne, rekonstrukce Bartošovy ulice je ta největší, v dalších letech z velkých investic které se snad podaří realizovat v nejbližším období je sportovní hala na Pahrbku (150 mil.Kč, revitalizace Husova 30-40 mil.Kč a právě rekonstrukce divadla v zámeckém areálu (cca 60 mil.Kč), jak však víme z minulosti, nikdy nejsou všechny investice naráz a město není rychlým investorem.”

Dále Michal Štěpaník prohlásil: “Já bych se toho nebál a šel do koupě celého areálu.Kromě toho na městský majetek se lépe čerpají dotace než na soukromý. A co z budovami v centru 94-95? Podle mě je řešením odprodej nebo spolupráce s developerem, aby se budovy zrekonstruovali na tolik potřebné byty. Mimochodem budovy jsou prázdné již 12 let.”

Při finálním hlasování o záměru na odkup celého areálu bylo pro návrh 5 zastupitelů ❗ (Čabla, Čižmář, Šiška, Štěpaník, Šulcová) ostatní byli proti nebo se zdrželi. V dalším hlasování jsme podpořili záměr odkupu části areálu, tento návrh byl většinou zastupitelstva přijat. Nyní budou probíhat jednání které povedou k finálnímu předložení kupních smluv na příštím listopadovém zastupitelstvu.

Byl schválen nový provozní řád v lesoparku Kalvárie, vyřazen hmotný majetek úřadu. Nový zkrácený název bude mít mateřská škola a nové hybridní auto s financováním pomocí dotace i Pečovatelská služba Napajedla.

U projednání zprávy z Finančního výboru zazněly důležité informace k letošnímu rozpočtu, daří se jej plnit velmi dobře - momentálně jsou příjmy vyšší o +33 mil.Kč než se očekávalo a výdaje jsou nižší v důsledku nečerpání investičních akcí, je vyčerpáno 34%. Volné finanční prostředky mimo rozpočet jsou ve výši 322,1 mil.Kč. ❗❗ Schválen byl střednědobý rozpočet města.

posts/upn.jpg

Dalším dlouhým blokem byly body ohledně Územního plánu, kdy proběhlo nové hlasování o návrzích které nebyly pořizovatelem zpracovány a žádosti byly podány v letech 2018 - 2021 Jde o lokality se změnou na funkční využití pro bydlení Šardice, ulice Bartošova a Výhledy II. , využití pro silniční DS - ulice Sadová a přeložka biokoridoru je návrh v lokalitě Horní Díly (více zde v reportu z roku 2021 https://napajedla.pirati.cz/tiskove-zpravy/15te-jednani-zastupitelstva-mesta-zmena-uzemniho-planu-c2-zaverecny-ucet-mesta-za-rok-2020/ ).

V lokalitě Výběhy jde o změnu na hromadné bydlení a návrh v lokalitě Zámoraví požaduje změnu na plochu drážní dopravy. (https://napajedla.pirati.cz/tiskove-zpravy/4-zasedani-zastupitelstva-2342019-navrhy-na-zmeny-v-uzemnim-planu/ ).

Schválením prvního návrhu tak bylo zahájeno 👍pořizování změny č.2 Územního plánu Napajedla zkráceným postupem. Zastupitelé podpořili všechny návrhy na změny kromě návrhu v lokalitě Výběhy, navrhovatelem je Sygnum s.r.o, kdy návrh byl tentokrát odmítnut a bytová výstavba neproběhne. Před finálním hlasováním o tomto návrhu proběhla velká diskuze, kdy vystoupilo několik přítomných obyvatel a zmocněnec veřejnosti se 791 podpisy občanů města pod peticí pro záchranu hřebčína Napajedla Mgr. Ing. Aleš Martínek. Většina zastupitelů deklarovala v diskuzi podporu hřebčínu. Hřebčín jako historická část města, zůstává nadále součástí Napajedel a katastru, kde vytváří charakter v území Napajedel svou rozlohou pastvin a luk pro chov koní. Pro nepořizovat ❌ změnu v lokalitě Výběhy bylo všech 20 přítomných zastupitelů.

Příští jednání proběhne 29.11.2023.

Nezapomeňte nás sledovat na našem Facebook a Youtube kanálu.

Náš YouTube kanál naleznete zde

Náš FB profil je zde

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

8. JEDNÁNÍ ZM - DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA, KOUPĚ POZEMKŮ V AREÁLU ZÁMKU, VEŘEJNÉ SLYŠENÍ K PETICI ZA HŘEBČÍN

8. JEDNÁNÍ ZM - DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA, KOUPĚ POZEMKŮ V AREÁLU ZÁMKU, VEŘEJNÉ SLYŠENÍ K PETICI ZA HŘEBČÍN

Ve středu 6.3.2024 proběhlo letošní první jednání zastupitelstva města, tradičně v 15.00 hod. opět v městském kině, na programu bylo 24 bodů a jednání se zúčastnilo 19 zastupitelů. Druhým bodem byly návrhy na pořízení změny Územního plánu č.2. Dalšími body byly tradičně ty majetkové, město koupilo pozemky na Chmelnici a Pahrbku za 2.016.300,- Kč. Byl schválen bezúplatný převod pozemku p. č. 4832/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 70 m2 od ÚZSVM. V dalším bodu nabyly do majetku města pozemky v areálu Zámku a sice o výměře 10.152 m2 x 2 250,- Kč/m2 za celkovou kupní cenu 22.842.000,- Kč. Město tak konečně bude mít přístup ke svým budovám v areálu, TJFS ke svému majetku bez omezení vyplývající z věcného břemene.

Pozvánka na 8.jednání zastupitelstva 2022-26

Pozvánka na 8.jednání zastupitelstva 2022-26

Již příští středu 6.3.2024 od 15:00 zasedne už po osmé Zastupitelstvo města Napajedla! Chceme, aby se co nejvíce lidí zapojilo do důležitých rozhodnutí o našem městě, proto toto zasedání opět proběhne v prostorách kina, aby bylo dostatek místa pro všechny zástupce veřejnosti. Na programu je řada důležitých témat včetně koupě pozemků v areálu zámeckého parku, návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Napajedla na rok 2024, zajištění přípravy a realizace akcí k 80. výročí události sestřelení bombardéru spojeneckých sil v lokalitě Prusinky a informace k výstavbě mostů v Napajedlích vč. řešení dopravní situace. Dále bude na programu i šest návrhů na změnu Územního plánu č.2, které by mohly mít významný vliv na podobu našeho města do budoucna. Navrhovaná změna by se dotkla lokalit Nad slaným, Títěž, Luhy a Díly za humny. Vaše přítomnost je neocenitelná - vaše názory a připomínky mají význam pro budoucnost našeho města. Přijďte, zapojte se a buďte součástí rozhodování!