15.té jednání zastupitelstva města, změna Územního plánu č.2, závěrečný účet města za rok 2020

3. července 2021
15.té jednání zastupitelstva města, změna Územního plánu č.2, závěrečný účet města za rok 2020

Ve středu 23.6.2021 proběhlo 15. jednání zastupitelstva města Napajedla, kterého jsme se oba zúčastnili. Byly schváleny majetkové převody, rekonstrukce ulice dr. Beneše ve spolupráci s ŘSZK, smlouva o smlouvě budoucí k převodu pozemků se společností Pahrbek s.r.o - i kvůli navrhované výstavbě lagunového přístaviště pro cca 60 lodí (jde o pozemky pod silnicí od recepce ke “Kruhové restauraci” a pozemek pro výstavbu propojení mimo recepci).

Dále jsme se seznámili s účetní závěrkou a výroční zprávou městských společností NBTH s.r.o a NTV Cable s.r.o. a se zápisy z jednání kontrolního a finančního výboru. Byla schválena dotace pro TJ FS Napajedla z.s. a projekt Šablony III pro 1.ZŠ Napajedla.

V polovině jednání proběhla diskuze u Závěrečného účtu města a Účetní závěrky města za rok 2020. Všech 7 příspěvkových organizací hospodařilo s kladným výsledkem a obě obchodní společnosti byly v zisku. Hospodářský výsledek po zdanění je +38.840.095 Kč, ale podle nás to nejsou ušetřené peníze, ale neproinvestované peníze na opravy a rozvoj města. A tato peněžní částka byla přesunuta ke stávající částce +220.038.832 Kč na “účet 432”, kde je tak postupně od roku 2010 k dispozici již cca 258 mil. Kč finančních prostředků. Tyto peníze se znehodnocují nejen inflací, ale i vyšší cenou za práci či služby, ale hlavně dnes už zásadně za stavební materiál či služby. Je zřejmé že město neumí dobře proinvestovávat a “utrácet” peníze.

Nejdelší diskuze proběhla u bodu č. 17, kterým bylo projednání Návrhu na pořízení změny Územního plánu (ÚP) č. 2 - lokality Šardice, ulice Sadová, ulice Bartošova a Výhledy II. byly radou města a pořizovatelem změny (stavební úřad Napajedla) doporučeny ke schválení, naopak lokality Dolní Kopaniny a Luh byly nedoporučeny. Vyslechli jsme navrhovatele změny u lokality Dolní Kopaniny, který by chtěl v místě u halenkovické silnice na hranici obou katastrů vybudovat legální přírodní tréninkovou motokrosovou dráhu - MX Park pro motorky a kola. K tomuto a k návrhu č. 3 jsme vznesli dotaz na kolegy zastupitele, jestli změny v ÚP jakými jsou plánovaná výstavba cca 58 domů - Výhledy II., Výběhy či Jižní spojka nebo i MX Park, nemají procházet občanským vyslovením se pro nebo proti rozvoji města formou místního referenda. Domníváme se, že zastupitelská demokracie nedostačuje v těchto důležitých změnách pro napajedelskou společnost a vytváří prostor pro korupci a lobbismus. Myslíme si, že by měli rozhodovat občané a nikoliv 21 zastupitelů při svém jednání na radnici. Bylo pro nás velmi překvapivé, že máme hlasovat pro návrh změny v lokalitě Výhledy II, když Výhledy I. dopadly tak, že přístupové komunikace budou ztěžovat práci při údržbě, výjezd z lokality je nedostačující a narušuje přilehlou ulici Husova u Domova důchodců a bylo dosaženo jen maximálního vytěžení pozemků, došlo k “divoké výstavbě” bez regulačního plánu, který nebyl při této změně požadován. Z výše uvedených důvodů, ale i našeho přesvědčení, že o tak velkých územních změnách by měli rozhodovat občané jsme podali protinávrh a pro lokality Vyhledy II. a Dolní Kopaniny - MX Park jsme požadovali připravit vyhlášení Místního referenda. V minulosti při schvalování změny v lokalitě Výhledy I. nám byl představen developerem a architektem nádherný návrh jak to bude v lokalitě vypadat, ale reálný stav se liší, jak jsme si poslechli na zastupitelstvu od pořizovatele změny.

Posledním bodem jsme se vraceli znovu k problematice vodárenství ke společnosti VaK Zlín a.s. Díky ukončení řádné Valné hromady VaK Zlín a.s , kdy spadla účast akcionářů pod 70%, nebylo možné hlasovat pro návrh města Zlína o zpětném převzetí společnosti od firmy Veolia a.s.za přispění MEDIACE. Vyslání delegáta na Náhradní Valnou hromadu jsme nepodpořili, podle nás představenstvo nepotřebuje odsouhlasit tento dokument, neboť samo v důvodové zprávě píše o formálnosti Mediačního řízení - odkaz zde později (článek připravujeme).

Tomáš Čabla a Michal Štěpaník

Náš YouTube kanál naleznete zde

Náš FB profil je zde

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráty ve Zlínském kraji povede do krajských voleb náměstkyně hejtmana Hana Ančincová

Piráty ve Zlínském kraji povede do krajských voleb náměstkyně hejtmana Hana Ančincová

Pirátky a Piráti ze Zlínského kraje si v pondělí večer zvolili svou kandidátku na hejtmanku pro nadcházející krajské volby v roce 2024. Kandidátku povede zkušená Hana Ančincová, současná statutární náměstkyně hejtmana pro sociální oblast, životní prostředí, zemědělství, venkov a neziskový sektor. Mezi její priority patří nastartovat strategický rozvoj kraje a udělat z něj atraktivní kraj pro všechny generace a příprava kraje na demografický vývoj. Dále chce také pokračovat v masivním rozšiřování terénních služeb a rozvoji sociálně zdravotní oblasti, a v neposlední řadě se věnovat péči o životní prostředí.