4. zasedání zastupitelstva 23.4.2019-návrhy na změny v Územním plánu

4. zasedání zastupitelstva 23.4.2019-návrhy na změny v Územním plánu

Ve středu 24. dubna 2019 proběhlo další zasedání zastupitelstva města Napajedla. Nejdelší diskuze proběhla u bodu č. 2 a tím byl Návrh na pořízení změny Územního plánu Napajedla (ÚPN) zkráceným postupem. Piráti Napajedla navrhli zastupitelstvu, aby o jednotlivých lokalitách v tomto návrhu bylo hlasováno samostatně a ne jako celku. Některé lokality jsme podpořit chtěli, ale koaliční zastupitelé odhlasovali, že se bude o návrhu hlasovat jako celku.

Naši zastupitelé hlasovali proti změně územního plánu, který z lokality Výběhy dělá plochy pro hromadné bydlení a plochu občanského vybavení. Oba zastupitelé obdrželi podklady pro toto rozhodnutí 6 dní před hlasováním. To považujeme za morální pochybení radnice, neboť o tak rozsáhlé změně využití pozemků by měla diskuze s obyvateli města a všemi zastupiteli probíhat několik měsíců. Diskuse nebyla žádná. Místo toho proběhlo rozsáhlé kácení více jak stoletých dubů v lokalitě Výběhy. Nevěříme majitelům hřebčína, že výstavba domů pro nájemní bydlení je jediná cesta k financování chodu hřebčína. Podle nás jde o byznys na kterém se vytvoří obrat v řádech desítek miliónů korun. Vedení radnice se tak otevírá cesta i k přístupu objektům Klubu kultury, které nechává i přes schválené prostředky na opravu chátrat. Na příštím jednání zastupitelstva v červnu má být projednáván bod o tom zda bude rekonstrukce objektů v areálu zámku nebo se rozjede investice a přestavba měšťanských domů na náměstí 94-95.

Za zmínku ještě stojí i další návrh na změnu využití pozemků v lokalitě Pahrbek, kde přítomní majitelé 4 domů prohlásili, že domy kupovali od firmy ARCHKES a.s jako rodinné (byli takto prezentovány v reklamách na koupi), ale koupili si ubytovací zařízení na pozemcích zemědělských. Změna ÚPN tak napravuje tenhle „podvod“ na majitele nemovitostí.

Videoreportáž na Seznam TV je zde

Fotky stromů jsou zde

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráty ve Zlínském kraji povede do krajských voleb náměstkyně hejtmana Hana Ančincová

Piráty ve Zlínském kraji povede do krajských voleb náměstkyně hejtmana Hana Ančincová

Pirátky a Piráti ze Zlínského kraje si v pondělí večer zvolili svou kandidátku na hejtmanku pro nadcházející krajské volby v roce 2024. Kandidátku povede zkušená Hana Ančincová, současná statutární náměstkyně hejtmana pro sociální oblast, životní prostředí, zemědělství, venkov a neziskový sektor. Mezi její priority patří nastartovat strategický rozvoj kraje a udělat z něj atraktivní kraj pro všechny generace a příprava kraje na demografický vývoj. Dále chce také pokračovat v masivním rozšiřování terénních služeb a rozvoji sociálně zdravotní oblasti, a v neposlední řadě se věnovat péči o životní prostředí.