Rekonstrukce fatrovského mostu 2024-2025

Rekonstrukce fatrovského mostu 2024-2025

Blíží se doba, která zásadně změní dopravní situaci v Napajedlích. Rekonstrukce fatrovského mostu přes řeku Moravu způsobí velké dopravní komplikace a nejen ty, potíže budou s dojížděním žáku do škol a obyvatel k lékaři na středisko z okolních obcí a místních částí Šardice, Radovany a Kolonka.

Pokud se podaří vyřídit všechna povolení ke stanovení dopravního značení, tak se most uzavře již od pondělí 4.3.2024 včetně cyklostezky podél Moravy pod mostem. Objízdná trasa pro cyklisty bude vedena po ulici Podzámčí, Svatoplukova zpět na cyklostezku. Předpokladem je uzavření jen po dobu bourání mostu, zřejmě týden v březnu. A ještě asi si na 14 dnů někdy v září nebo říjnu, když se bude na pilíře mostu osazovat ocelová konstrukce mostovky.

Napajedla,_most_u_Fatry

Očekává se, že bude během letošního roku mostovka i vybetonována a na zimní období, kdy budou z důvodu klimatických podmínek stavební práce přerušeny, bude chodcům umožněno přes most přecházet.

Veškerá automobilová, autobusová i cyklistická doprava (výstavba dálničního mostu) bude vedena přes kruhový objezd u dálnice D55. Očekávají se zde největší komplikace, včetně dlouhých kolon. Další kolony se očekávají u křižovatky silnice I/55 a silnice III. třídy na Halenkovice a Žlutavu, případně na křižovatce u LIDLU v Napajedlích.

Oprava fatrovského mostu nebude totiž jedinou stavbou, která se bude v regionu v letošním roce realizovat. Kromě fatrovského mostu budou v roce 2024 ještě realizovány tyto stavby:

- oprava silnice III. třídy 36747 v Halenkovicích (Pláňavy - Zádřinové)

- oprava silnice III. třídy 36740 průtah Bělovem, včetně výstavby kanalizace.

- během jara 2024 nejspíš začne mezi Babicemi a Spytihněví i výstavba kruhového objezdu na silnici I/55, který bude sloužit pro napojení dálnice D55.

- rekonstrukce místní silnice k přístavišti ve Spytihněvi, předpokladem je uzavření mostu na jezu pro automobily.

v-nedeli-nastanou-zmeny-v-jizdnich-radech-a-co-novinky-v-autobusovych-linkach-list

Autobusová doprava:

Autobusy linek které směřují přes most do obcí Halenkovice, Žlutava, Uherského Hradiště, Brna nebudou zajíždět do města a pojedou od Otrokovic přes kruhový objezd na autobusové nádraží u Fatry. K dopravě od Fatry do města bude zřízena kyvadlová doprava, která bude od 5:30 do 8:30 a od cca 13:30 do 15:30 jezdit v 15 minutových intervalech. Mimo tento čas budou autobusy jezdit jednou za hodinu. Autobusy se budou točit u Hospodářské školy. Ovšem vzhledem k očekávaným kolonám je otázkou, zda bude vůbec možné tyto 15 minutové intervaly dodržet. V zájmu zrychlení průjezdu autobusů je snahou KOVEDu (Koordinátor veřejné dopravy zlínského kraje) alespoň v části trasy mezi Fatrou a kruhovým objezdem vyznačit na silnici I/55 ještě třetí pruh, který by sloužil pro autobusy a vozidla IZS.

Tento stav bude trvat do listopadu 2025.

Nejde o oficiální stanoviska a závěry dotčených úřadů, do března může ještě dojít ke změnám podle připomínek, berte to prosím jako neoficiální sdělení a vyčkejme na to oficiální, ale cítíme potřebu informovat s velkým předstihem již nyní.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

8. JEDNÁNÍ ZM - DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA, KOUPĚ POZEMKŮ V AREÁLU ZÁMKU, VEŘEJNÉ SLYŠENÍ K PETICI ZA HŘEBČÍN

8. JEDNÁNÍ ZM - DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA, KOUPĚ POZEMKŮ V AREÁLU ZÁMKU, VEŘEJNÉ SLYŠENÍ K PETICI ZA HŘEBČÍN

Ve středu 6.3.2024 proběhlo letošní první jednání zastupitelstva města, tradičně v 15.00 hod. opět v městském kině, na programu bylo 24 bodů a jednání se zúčastnilo 19 zastupitelů. Druhým bodem byly návrhy na pořízení změny Územního plánu č.2. Dalšími body byly tradičně ty majetkové, město koupilo pozemky na Chmelnici a Pahrbku za 2.016.300,- Kč. Byl schválen bezúplatný převod pozemku p. č. 4832/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 70 m2 od ÚZSVM. V dalším bodu nabyly do majetku města pozemky v areálu Zámku a sice o výměře 10.152 m2 x 2 250,- Kč/m2 za celkovou kupní cenu 22.842.000,- Kč. Město tak konečně bude mít přístup ke svým budovám v areálu, TJFS ke svému majetku bez omezení vyplývající z věcného břemene.

Pozvánka na 8.jednání zastupitelstva 2022-26

Pozvánka na 8.jednání zastupitelstva 2022-26

Již příští středu 6.3.2024 od 15:00 zasedne už po osmé Zastupitelstvo města Napajedla! Chceme, aby se co nejvíce lidí zapojilo do důležitých rozhodnutí o našem městě, proto toto zasedání opět proběhne v prostorách kina, aby bylo dostatek místa pro všechny zástupce veřejnosti. Na programu je řada důležitých témat včetně koupě pozemků v areálu zámeckého parku, návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Napajedla na rok 2024, zajištění přípravy a realizace akcí k 80. výročí události sestřelení bombardéru spojeneckých sil v lokalitě Prusinky a informace k výstavbě mostů v Napajedlích vč. řešení dopravní situace. Dále bude na programu i šest návrhů na změnu Územního plánu č.2, které by mohly mít významný vliv na podobu našeho města do budoucna. Navrhovaná změna by se dotkla lokalit Nad slaným, Títěž, Luhy a Díly za humny. Vaše přítomnost je neocenitelná - vaše názory a připomínky mají význam pro budoucnost našeho města. Přijďte, zapojte se a buďte součástí rozhodování!