Pozvánka na šesté jednání ZM volebního období 2022-26

4. září 2023
Pozvánka na šesté jednání ZM volebního období 2022-26

Program:

A) ÚVODNÍ ČÁST

1 - Zahájení

2 - Schválení zápisu z minulého zasedání

3 - Volba návrhové komise

4 - Stanovení ověřovatelů zápisu

5 - Schválení programu

B) PROJEDNÁNÍ PŘEDKLÁDANÝCH ZPRÁV

6 - Uzavření kupní smlouvy na odkoupení spoluvlastnického podílu k pozemku pod bytovým domem na Nábřeží v k. ú. Napajedla

7 - Prodej části pozemků v lokalitě Pahrbek

8 - Odkup pozemku - Na Kapli

9 - Výkupy pozemků pro cyklostezku

10 - Koupě pozemků v areálu zámeckého parku

11 - Převod pozemku v lokalitě Nábřeží od Státního pozemkového úřadu

12 - Provozní řád Lesoparku Kalvárie a Dodatek č. 1 13 - Návrh na vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a jeho likvidaci

14 - Financování veřejného osvětlení - výměna svítidel 1. etapa

15 - Zápis z jednání finančního výboru

16 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Napajedla na roky 2024-2027

17 - Změna územního plánu č. 2 - Šardice

18 - Změna územního plánu č. 2 - doplnění obsahu - ul. Sadová

19 - Změna územního plánu č. 2 - doplnění obsahu - Výhledy II

20 - Změna územního plánu č. 2 - doplnění obsahu - ul. Bartošova

21 - Změna územního plánu č. 2 - doplnění obsahu - Horní díly

22 - Změna územního plánu č. 2 - doplnění obsahu - Výběhy

23 - Změna územního plánu č. 2 - rozšíření obsahu - Zámoraví

24 - Schválení změny názvu Mateřská škola

Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace

25 - Dotace MPSV pro PSN na pořízení nového vozidla s alternativním pohonem

26 - Termíny zasedání zastupitelstva města na rok 2024

C) ZÁVĚREČNÁ ČÁST

27 - Diskuse

28 - Závěr

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

8. JEDNÁNÍ ZM - DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA, KOUPĚ POZEMKŮ V AREÁLU ZÁMKU, VEŘEJNÉ SLYŠENÍ K PETICI ZA HŘEBČÍN

8. JEDNÁNÍ ZM - DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA, KOUPĚ POZEMKŮ V AREÁLU ZÁMKU, VEŘEJNÉ SLYŠENÍ K PETICI ZA HŘEBČÍN

Ve středu 6.3.2024 proběhlo letošní první jednání zastupitelstva města, tradičně v 15.00 hod. opět v městském kině, na programu bylo 24 bodů a jednání se zúčastnilo 19 zastupitelů. Druhým bodem byly návrhy na pořízení změny Územního plánu č.2. Dalšími body byly tradičně ty majetkové, město koupilo pozemky na Chmelnici a Pahrbku za 2.016.300,- Kč. Byl schválen bezúplatný převod pozemku p. č. 4832/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 70 m2 od ÚZSVM. V dalším bodu nabyly do majetku města pozemky v areálu Zámku a sice o výměře 10.152 m2 x 2 250,- Kč/m2 za celkovou kupní cenu 22.842.000,- Kč. Město tak konečně bude mít přístup ke svým budovám v areálu, TJFS ke svému majetku bez omezení vyplývající z věcného břemene.

Pozvánka na 8.jednání zastupitelstva 2022-26

Pozvánka na 8.jednání zastupitelstva 2022-26

Již příští středu 6.3.2024 od 15:00 zasedne už po osmé Zastupitelstvo města Napajedla! Chceme, aby se co nejvíce lidí zapojilo do důležitých rozhodnutí o našem městě, proto toto zasedání opět proběhne v prostorách kina, aby bylo dostatek místa pro všechny zástupce veřejnosti. Na programu je řada důležitých témat včetně koupě pozemků v areálu zámeckého parku, návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Napajedla na rok 2024, zajištění přípravy a realizace akcí k 80. výročí události sestřelení bombardéru spojeneckých sil v lokalitě Prusinky a informace k výstavbě mostů v Napajedlích vč. řešení dopravní situace. Dále bude na programu i šest návrhů na změnu Územního plánu č.2, které by mohly mít významný vliv na podobu našeho města do budoucna. Navrhovaná změna by se dotkla lokalit Nad slaným, Títěž, Luhy a Díly za humny. Vaše přítomnost je neocenitelná - vaše názory a připomínky mají význam pro budoucnost našeho města. Přijďte, zapojte se a buďte součástí rozhodování!