Pozvánka na šesté jednání ZM volebního období 2022-26

4. září 2023
Pozvánka na šesté jednání ZM volebního období 2022-26

Program:

A) ÚVODNÍ ČÁST

1 - Zahájení

2 - Schválení zápisu z minulého zasedání

3 - Volba návrhové komise

4 - Stanovení ověřovatelů zápisu

5 - Schválení programu

B) PROJEDNÁNÍ PŘEDKLÁDANÝCH ZPRÁV

6 - Uzavření kupní smlouvy na odkoupení spoluvlastnického podílu k pozemku pod bytovým domem na Nábřeží v k. ú. Napajedla

7 - Prodej části pozemků v lokalitě Pahrbek

8 - Odkup pozemku - Na Kapli

9 - Výkupy pozemků pro cyklostezku

10 - Koupě pozemků v areálu zámeckého parku

11 - Převod pozemku v lokalitě Nábřeží od Státního pozemkového úřadu

12 - Provozní řád Lesoparku Kalvárie a Dodatek č. 1 13 - Návrh na vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a jeho likvidaci

14 - Financování veřejného osvětlení - výměna svítidel 1. etapa

15 - Zápis z jednání finančního výboru

16 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Napajedla na roky 2024-2027

17 - Změna územního plánu č. 2 - Šardice

18 - Změna územního plánu č. 2 - doplnění obsahu - ul. Sadová

19 - Změna územního plánu č. 2 - doplnění obsahu - Výhledy II

20 - Změna územního plánu č. 2 - doplnění obsahu - ul. Bartošova

21 - Změna územního plánu č. 2 - doplnění obsahu - Horní díly

22 - Změna územního plánu č. 2 - doplnění obsahu - Výběhy

23 - Změna územního plánu č. 2 - rozšíření obsahu - Zámoraví

24 - Schválení změny názvu Mateřská škola

Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace

25 - Dotace MPSV pro PSN na pořízení nového vozidla s alternativním pohonem

26 - Termíny zasedání zastupitelstva města na rok 2024

C) ZÁVĚREČNÁ ČÁST

27 - Diskuse

28 - Závěr

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

6. jednání ZM (2022-26) - zámek na prodej, v pastvinách se stavět nebude, uzemní plán jednotlivě!

6. jednání ZM (2022-26) - zámek na prodej, v pastvinách se stavět nebude, uzemní plán jednotlivě!

Šesté jednání volebního období 2022 - 2026 a zároveň první jednání v nových prostorách Kina proběhlo 6.9.2023, přítomno bylo rekordních 57 občanů a na YouTube streamu 81. Devadesáti minutová diskuse se rozvinula u bodu k odkupu pozemků v areálu Zámku. Dalším dlouhým blokem byly body ohledně Územního plánu. Pro nepořizovat změnu v lokalitě Výběhy bylo všech 20 přítomných.

Páté jednání ZM - koupě pozemků pro cyklostezku a na Chmelnici, odkup části zámeckého areálu, investiční záměry. Hřebčín kulturní památkou?

Páté jednání ZM - koupě pozemků pro cyklostezku a na Chmelnici, odkup části zámeckého areálu, investiční záměry. Hřebčín kulturní památkou?

Velká diskuze proběhla u bodu 13 - možnost koupě části zámeckého areálu. Jde o pozemky které zaručí 100% přístup ke všem budovám města (divadelní sál a loutkový sál Klubu Kultury, ostatní objekty) pouze z jižní strany, tj. od Hřebčína a tím i přístup k objektům a pozemkům TJFS Napajedla. Celkem jde o 11.605 m2