pozvánka na 21. jednání zastupitelstva volebního období 2018-2022

13. září 2022
pozvánka na 21. jednání zastupitelstva volebního období 2018-2022

Ve středu 21.9.2022 proběhne 21.té zasedání zastupitelstva města od 15.00hod.

Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná!

Program:

A) ÚVODNÍ ČÁST

1 - Zahájení

2 - Schválení zápisu z minulého zasedání

3 - Volba návrhové komise

4 - Stanovení ověřovatelů zápisu

5 - Schválení programu

B) PROJEDNÁNÍ PŘEDKLÁDANÝCH ZPRÁV

6 - Prodej pozemků v lokalitě Dubová

7 - Uzavření dodatku k budoucí kupní smlouvě

8 - Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě - CEMEX Sand, k.s.

9 - Dohoda o společném postupu přípravy a realizace stavby SILNICE III/49725: NAPAJEDLA, MOST EV.Č. 49725.1

10 - Uzavření směnné smlouvy - cyklostezka

11 - Uzavření směnné smlouvy - lokalita Jiráskova - Úvoz a lokalita Výhledy

12 - Žádost o směnu pozemků - lokalita Jiráskova

13 - Majetkoprávní vypořádání v souvislosti s výstavbou lokality Jiráskova - Úvoz

14 - Majetkoprávní vypořádání v souvislosti s výstavbou lokality Malina III - prodloužení

15 - Prodej služebního vozidla městské policie

16 - Program regenerace Městské památkové zóny Napajedla

17 - Zápis z jednání finančního výboru

18 - Žádost společnosti NBTH s.r.o. Napajedla o rozšíření účelu použití poskytnuté dotace na základě Veřejnoprávní smlouvy č. VSD00967

19 - Úprava rozpočtu města na rok 2022 o přijaté dotace a příjmy

20 - Žádost o finanční příspěvek-spolek Junák - český skaut, středisko Jerry Hodného Napajedla, z. s.

21 - Zápis z jednání kontrolního výboru

22 - Předání pamětních listů

C) ZÁVĚREČNÁ ČÁST

23 - Různé - Dopis Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje

24 - Diskuse

25 - Závěr

Odkaz pro sledování na YouTube bude před zahájením jednání na webu města

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Rozpočet města na rok 2023, ulice Rudolfa Firkušného, report z jednání ZM č.3 (2022-2026)

Rozpočet města na rok 2023, ulice Rudolfa Firkušného, report z jednání ZM č.3 (2022-2026)

Report z 3. jednání zastupitelstva města konaného dne 14.12.2022 Rozpočet města na rok 2023. Většina zastupitelů, včetně nás, se zúčastnila pracovního jednání právě kvůli rozpočtu v pondělí, kde jsme detailně s vedoucími finančního odboru, odboru Investic a Správy majetku projednali detailně investiční akce či opravy na rok 2023. Dalším bodem bylo schválení názvu nově vzniklé ulice nad ulicemi B.Benešové a Na Malině. Ze dvou návrhů (Nad Malinou a Firkušného), byl nakonec podpořen návrh Z.Ohnoutka na název Rudolfa Firkušného.