pozvánka na 21. jednání zastupitelstva volebního období 2018-2022

13. září 2022
pozvánka na 21. jednání zastupitelstva volebního období 2018-2022

Ve středu 21.9.2022 proběhne 21.té zasedání zastupitelstva města od 15.00hod.

Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná!

Program:

A) ÚVODNÍ ČÁST

1 - Zahájení

2 - Schválení zápisu z minulého zasedání

3 - Volba návrhové komise

4 - Stanovení ověřovatelů zápisu

5 - Schválení programu

B) PROJEDNÁNÍ PŘEDKLÁDANÝCH ZPRÁV

6 - Prodej pozemků v lokalitě Dubová

7 - Uzavření dodatku k budoucí kupní smlouvě

8 - Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě - CEMEX Sand, k.s.

9 - Dohoda o společném postupu přípravy a realizace stavby SILNICE III/49725: NAPAJEDLA, MOST EV.Č. 49725.1

10 - Uzavření směnné smlouvy - cyklostezka

11 - Uzavření směnné smlouvy - lokalita Jiráskova - Úvoz a lokalita Výhledy

12 - Žádost o směnu pozemků - lokalita Jiráskova

13 - Majetkoprávní vypořádání v souvislosti s výstavbou lokality Jiráskova - Úvoz

14 - Majetkoprávní vypořádání v souvislosti s výstavbou lokality Malina III - prodloužení

15 - Prodej služebního vozidla městské policie

16 - Program regenerace Městské památkové zóny Napajedla

17 - Zápis z jednání finančního výboru

18 - Žádost společnosti NBTH s.r.o. Napajedla o rozšíření účelu použití poskytnuté dotace na základě Veřejnoprávní smlouvy č. VSD00967

19 - Úprava rozpočtu města na rok 2022 o přijaté dotace a příjmy

20 - Žádost o finanční příspěvek-spolek Junák - český skaut, středisko Jerry Hodného Napajedla, z. s.

21 - Zápis z jednání kontrolního výboru

22 - Předání pamětních listů

C) ZÁVĚREČNÁ ČÁST

23 - Různé - Dopis Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje

24 - Diskuse

25 - Závěr

Odkaz pro sledování na YouTube bude před zahájením jednání na webu města

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráty ve Zlínském kraji povede do krajských voleb náměstkyně hejtmana Hana Ančincová

Piráty ve Zlínském kraji povede do krajských voleb náměstkyně hejtmana Hana Ančincová

Pirátky a Piráti ze Zlínského kraje si v pondělí večer zvolili svou kandidátku na hejtmanku pro nadcházející krajské volby v roce 2024. Kandidátku povede zkušená Hana Ančincová, současná statutární náměstkyně hejtmana pro sociální oblast, životní prostředí, zemědělství, venkov a neziskový sektor. Mezi její priority patří nastartovat strategický rozvoj kraje a udělat z něj atraktivní kraj pro všechny generace a příprava kraje na demografický vývoj. Dále chce také pokračovat v masivním rozšiřování terénních služeb a rozvoji sociálně zdravotní oblasti, a v neposlední řadě se věnovat péči o životní prostředí.