Volba místostarosty a rady města, členů výborů.

19. listopadu 2022
Volba místostarosty a rady města, členů výborů.

Ve středu 16.11.2022 proběhlo druhé ustavující jednání zastupitelstva města Napajedla. Místostarostou města byl zvolen Antonín Trňák (ANO/NF).

Členy rady města ing.L.Fryšták, Jiří Čižmář (oba ANO/NF), Bc.V.Skála (ODS), F.Cívela (KDU-ČSL) a za uskupení Občané napajedel s podporou pirátů Tomáš Čabla.

Dalšími body byla volba předsedů a členů výborů. Za naše uskupení byl do kontrolního výboru byl zvolen Michal Štěpaník, do finančního výboru ing. Zbyněk Andrýsek.

Další jednání zastupitelstva města je naplánováno na 14.12.2022, kde stěžejním bodem bude rozpočet na rok 2023.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Rozpočet města na rok 2023, ulice Rudolfa Firkušného, report z jednání ZM č.3 (2022-2026)

Rozpočet města na rok 2023, ulice Rudolfa Firkušného, report z jednání ZM č.3 (2022-2026)

Report z 3. jednání zastupitelstva města konaného dne 14.12.2022 Rozpočet města na rok 2023. Většina zastupitelů, včetně nás, se zúčastnila pracovního jednání právě kvůli rozpočtu v pondělí, kde jsme detailně s vedoucími finančního odboru, odboru Investic a Správy majetku projednali detailně investiční akce či opravy na rok 2023. Dalším bodem bylo schválení názvu nově vzniklé ulice nad ulicemi B.Benešové a Na Malině. Ze dvou návrhů (Nad Malinou a Firkušného), byl nakonec podpořen návrh Z.Ohnoutka na název Rudolfa Firkušného.