Pozvánka na 19. zastupitelstvo volebního období 2018-2022

Pozvánka na 19. zastupitelstvo volebního období 2018-2022

Ve středu 20.04.2022 proběhne 19.té zasedání zastupitelstva města od 15.00hod.

Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná!

Program:

A) ÚVODNÍ ČÁST

1 - Zahájení

2 - Schválení zápisu z minulého zasedání

3 - Volba návrhové komise

4 - Stanovení ověřovatelů zápisu

5 - Schválení programu

B) PROJEDNÁNÍ PŘEDKLÁDANÝCH ZPRÁV

6 - Uzavření kupní smlouvy na odkoupení spoluvlastnického podílu pozemku pod bytovým domem na Nábřeží

7 - Odkup pozemku v k. ú. Napajedla

8 - Žádost o prodej pozemku – Jiráskova

9 - Nabídka pozemků ke směně v k. ú. Napajedla

10 - “Silnice III/49724 H Napajedla - slepá” - návrh na převod do vlastnictví města Napajedla

11 - Zápis z jednání finančního výboru

12 - Návrh na poskytnutí dotací k zajištění financování neinvestičních výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb na rok 2022

13 - Úpravy rozpočtu města na rok 2022

14 - Obecně závazná vyhláška města Napajedla o nočním klidu

15 - Plná moc pro Jižní vodárenskou, a.s. na valnou hromadu VAK Zlín, a.s.

16 - Pozvánka na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

C) ZÁVĚREČNÁ ČÁST

17 - Diskuse

18 - Závěr

Odkaz pro sledování na YouTube bude před zahájením jednání na webu města

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články