Pozvánka na 2. ustavující jednání zastupitelstva města období 2022-2026

Pozvánka na 2. ustavující jednání zastupitelstva města období 2022-2026

Program:

1 - Zahájení, složení "Slibu člena zastupitelstva"

2 - Schválení zápisu z minulého zasedání

3 - Volba návrhové komise

4 - Stanovení ověřovatelů zápisu

5 - Schválení programu

Volba místostarosty a ostatních členů rady

6 - Určení způsobu volby místostarosty, členů rady města a předsedů a členů finančního výboru a kontrolního výboru

7 - Ustanovení volební komise

8 - Volba místostarosty

9 - Volba členů rady města

Volba předsedů a členů finančního a kontrolního výboru

10 - Volba předsedy finančního výboru

11 - Volba předsedy kontrolního výboru

12 - Volba členů finančního výboru

13 - Volba členů kontrolního výboru

14 - Stanovení odměn za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva

15 - Stanovení peněžitého plnění poskytovaného fyzickým osobám, které nejsou členy ZM, za výkon funkce členů výborů a komisí

16 - Náhrada za nevyčerpanou dovolenou

17 - Diskuse

18 - Závěr

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Rozpočet města na rok 2023, ulice Rudolfa Firkušného, report z jednání ZM č.3 (2022-2026)

Rozpočet města na rok 2023, ulice Rudolfa Firkušného, report z jednání ZM č.3 (2022-2026)

Report z 3. jednání zastupitelstva města konaného dne 14.12.2022 Rozpočet města na rok 2023. Většina zastupitelů, včetně nás, se zúčastnila pracovního jednání právě kvůli rozpočtu v pondělí, kde jsme detailně s vedoucími finančního odboru, odboru Investic a Správy majetku projednali detailně investiční akce či opravy na rok 2023. Dalším bodem bylo schválení názvu nově vzniklé ulice nad ulicemi B.Benešové a Na Malině. Ze dvou návrhů (Nad Malinou a Firkušného), byl nakonec podpořen návrh Z.Ohnoutka na název Rudolfa Firkušného.