Pozvánka na 2. ustavující jednání zastupitelstva města období 2022-2026

Pozvánka na 2. ustavující jednání zastupitelstva města období 2022-2026

Program:

1 - Zahájení, složení "Slibu člena zastupitelstva"

2 - Schválení zápisu z minulého zasedání

3 - Volba návrhové komise

4 - Stanovení ověřovatelů zápisu

5 - Schválení programu

Volba místostarosty a ostatních členů rady

6 - Určení způsobu volby místostarosty, členů rady města a předsedů a členů finančního výboru a kontrolního výboru

7 - Ustanovení volební komise

8 - Volba místostarosty

9 - Volba členů rady města

Volba předsedů a členů finančního a kontrolního výboru

10 - Volba předsedy finančního výboru

11 - Volba předsedy kontrolního výboru

12 - Volba členů finančního výboru

13 - Volba členů kontrolního výboru

14 - Stanovení odměn za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva

15 - Stanovení peněžitého plnění poskytovaného fyzickým osobám, které nejsou členy ZM, za výkon funkce členů výborů a komisí

16 - Náhrada za nevyčerpanou dovolenou

17 - Diskuse

18 - Závěr

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráty ve Zlínském kraji povede do krajských voleb náměstkyně hejtmana Hana Ančincová

Piráty ve Zlínském kraji povede do krajských voleb náměstkyně hejtmana Hana Ančincová

Pirátky a Piráti ze Zlínského kraje si v pondělí večer zvolili svou kandidátku na hejtmanku pro nadcházející krajské volby v roce 2024. Kandidátku povede zkušená Hana Ančincová, současná statutární náměstkyně hejtmana pro sociální oblast, životní prostředí, zemědělství, venkov a neziskový sektor. Mezi její priority patří nastartovat strategický rozvoj kraje a udělat z něj atraktivní kraj pro všechny generace a příprava kraje na demografický vývoj. Dále chce také pokračovat v masivním rozšiřování terénních služeb a rozvoji sociálně zdravotní oblasti, a v neposlední řadě se věnovat péči o životní prostředí.