Ing. Zbyněk Andrýsek (*16.8.1974, Zlín)

Žije v Napajedlích, vystudoval Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, obor ekonomika a management. Pracoval pro Ministerstvo financí ČR, Zlínský kraj, Město Otrokovice, jako OSVČ a od roku 2011 je zaměstnaný v ContiTrade Services jako finanční a obchodní kontrolor. Zastánce tradičních hodnot, selského rozumu a právního státu.

A co máme odvahu změnit ??

Zřízení Mateřské školky v zámeckém areálu či navýšení kapacity rychlou přístavbou stávající. Alternativní výchova by mohla tvořit další možnost vzdělávání v Napajedlích (po vzoru Lesní či Waldorfské školky).

Měšťanské domy Palackého 94-95 - opravit budovy a zachovat jejich historický vzhled. Budoucí využití těchto budov může být v realizaci bytů, kanceláří, obchodů, sociálních bytů či bytů pro seniory nebo startovacích bytů pro rodiny.

Podporujeme činnost DPS, Pečovatelské služby a Klubu důchodců. Zajistíme jejich financování i do budoucna. Budeme pokračovat v rekonstrukcích jednotlivých bytů a hledat nové budovy k realizaci.

Zřídíme službu Mobilní Rozhlas.Občané, kteří se zaregistrují, budou dostávat důležité informace o dění ve městě, a to prostřednictvím SMS, e-mailů nebo zpráv do aplikace.

Zavedeme aplikaci Hlášení závad, která má za cíl zapojit občany do dění ve městě a pomoci se správou majetku města. Pomocí mobilní aplikace je možné odeslat fotografii, popis a přesnou polohu problému či závady. Závadu lze nahlásit i součástí interaktivní mapy na stránkách města.

Autobusová obslužnost Napajedel -budeme veřejně diskutovat, zda se nepřipojit k systému MHD Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice s.r.o. a více posílit spoje v úseku Otrokovice (vlak.nádraží) - Napajedla v rámci dopravy do průmyslových podniků.

Městská policie - zachováme a případně posílíme městskou policii tak, aby byla zajištěna její činnost.

Podporu místního podnikání, transparentnost a otevřenost ve vztazích obce, občanů a podnikajících subjektů považujeme za základ ekonomického rozvoje obcí a regionů. Upřednostňujeme drobné lokální podnikatele v obci před nadnárodními.