Odvaha rozhodovat s občany

11. září 2022
Odvaha rozhodovat s občany

Tomáš Čabla (*25. března 1979, Zlín)

Od roku 2010 člen zastupitelstva města Napajedla. Dříve realizoval své ideály za lepší společnost a vztah k životnímu prostředí založením nezávislé ekologické organizace - NESEHNUTÍ. Pořádal a organizoval akce pro děti a mládež ( Den Země, Den bez aut, Obžalovaná je lhostejnost, Slavnosti přírody, čištění potoků, sázení stromů ), přednášel na základních a středních školách. Stejnou práci organizoval i v zahraničí na východním pobřeží Skotska, kde založil Dobromysl Foundation (www.indiannet.eu) a spolupracoval s místní organizací Volunteer Centre Angus.

Jako člen zastupitelstva města Napajedla se zajímá o pochybnou privatizaci vodárny VaK Zlín a její fungování.

Zapálení pro dobrou věc, boj za demokratické ideály, aktivita v oblasti lidských práv a ekologie mu zůstala do dnešních dní.

A co máme odvahu změnit ??

Referendum - podpoříme místní referenda u otázek s výjimečnou důležitostí a dlouhodobými důsledky. O investicích města, které mění jeho podobu a charakter, či jsou finančně náročné na několik let. O zásadních změnách Územního plánu.

Rozhodování s účastí občanů - budeme prosazovat zastoupení veřejnosti v komisích a výborech. Zavazujeme se, že všichni naši zástupci města se budou zabývat všemi peticemi a stížnostmi.

Připojíme město - k Místní Agendě 21 (MA21), která vznikla jako lokální implementace tzv. Agendy 21, jenž byla přijata na summitu OSN v Rio de Janeiro v roce 1992. Hlavním cílem je zajistit monitorování úrovně procesu MA21 v jednotlivých obcích, městech a regionech. Naše města, obce a regiony budujeme: “s úctou k odkazu předků, s ohledem na potřeby současníků, s odpovědností za budoucnost potomků”

Napajedla součástí - asociace Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM), Celostátní síťová spolupráce umožňuje členům NSZM sdílet zkušenosti a dobrou praxi v nejrůznějších oblastech jejich rozvoje. https://www.zdravamesta.cz/index.shtml

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráty ve Zlínském kraji povede do krajských voleb náměstkyně hejtmana Hana Ančincová

Piráty ve Zlínském kraji povede do krajských voleb náměstkyně hejtmana Hana Ančincová

Pirátky a Piráti ze Zlínského kraje si v pondělí večer zvolili svou kandidátku na hejtmanku pro nadcházející krajské volby v roce 2024. Kandidátku povede zkušená Hana Ančincová, současná statutární náměstkyně hejtmana pro sociální oblast, životní prostředí, zemědělství, venkov a neziskový sektor. Mezi její priority patří nastartovat strategický rozvoj kraje a udělat z něj atraktivní kraj pro všechny generace a příprava kraje na demografický vývoj. Dále chce také pokračovat v masivním rozšiřování terénních služeb a rozvoji sociálně zdravotní oblasti, a v neposlední řadě se věnovat péči o životní prostředí.