Odvaha rozhodovat s občany

11. září 2022
Odvaha rozhodovat s občany

Tomáš Čabla (*25. března 1979, Zlín)

Od roku 2010 člen zastupitelstva města Napajedla. Dříve realizoval své ideály za lepší společnost a vztah k životnímu prostředí založením nezávislé ekologické organizace - NESEHNUTÍ. Pořádal a organizoval akce pro děti a mládež ( Den Země, Den bez aut, Obžalovaná je lhostejnost, Slavnosti přírody, čištění potoků, sázení stromů ), přednášel na základních a středních školách. Stejnou práci organizoval i v zahraničí na východním pobřeží Skotska, kde založil Dobromysl Foundation (www.indiannet.eu) a spolupracoval s místní organizací Volunteer Centre Angus.

Jako člen zastupitelstva města Napajedla se zajímá o pochybnou privatizaci vodárny VaK Zlín a její fungování.

Zapálení pro dobrou věc, boj za demokratické ideály, aktivita v oblasti lidských práv a ekologie mu zůstala do dnešních dní.

A co máme odvahu změnit ??

Referendum - podpoříme místní referenda u otázek s výjimečnou důležitostí a dlouhodobými důsledky. O investicích města, které mění jeho podobu a charakter, či jsou finančně náročné na několik let. O zásadních změnách Územního plánu.

Rozhodování s účastí občanů - budeme prosazovat zastoupení veřejnosti v komisích a výborech. Zavazujeme se, že všichni naši zástupci města se budou zabývat všemi peticemi a stížnostmi.

Připojíme město - k Místní Agendě 21 (MA21), která vznikla jako lokální implementace tzv. Agendy 21, jenž byla přijata na summitu OSN v Rio de Janeiro v roce 1992. Hlavním cílem je zajistit monitorování úrovně procesu MA21 v jednotlivých obcích, městech a regionech. Naše města, obce a regiony budujeme: “s úctou k odkazu předků, s ohledem na potřeby současníků, s odpovědností za budoucnost potomků”

Napajedla součástí - asociace Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM), Celostátní síťová spolupráce umožňuje členům NSZM sdílet zkušenosti a dobrou praxi v nejrůznějších oblastech jejich rozvoje. https://www.zdravamesta.cz/index.shtml

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Rozpočet města na rok 2023, ulice Rudolfa Firkušného, report z jednání ZM č.3 (2022-2026)

Rozpočet města na rok 2023, ulice Rudolfa Firkušného, report z jednání ZM č.3 (2022-2026)

Report z 3. jednání zastupitelstva města konaného dne 14.12.2022 Rozpočet města na rok 2023. Většina zastupitelů, včetně nás, se zúčastnila pracovního jednání právě kvůli rozpočtu v pondělí, kde jsme detailně s vedoucími finančního odboru, odboru Investic a Správy majetku projednali detailně investiční akce či opravy na rok 2023. Dalším bodem bylo schválení názvu nově vzniklé ulice nad ulicemi B.Benešové a Na Malině. Ze dvou návrhů (Nad Malinou a Firkušného), byl nakonec podpořen návrh Z.Ohnoutka na název Rudolfa Firkušného.