Jiří Krkoška (*26. srpna 1982, Zlín)

Svůj profesní život započal jako zaměstnanec ministerstva obrany. Byl držitelem certifikátu národního bezpečnostního úřadu na stupeň tajné, oceněn ministrem obrany a Severoatlantickou aliancí za službu v zahraničí. Civilním vzděláním elektrotechnik v oblasti automatizační techniky. Kvůli nespokojenosti s nedostatečnou edukací mladé generace, kontrastující s rychlým nástupem moderních technologií a sociálních sítí, se angažoval jako externí konzultant neziskové organizace zaměřené na lidská práva a technologie. Snaží se šířit myšlenky přímé demokracie a aktivovat občanskou iniciativu vedoucí ke zlepšení komunikace měst či samospráv ve vztahu k občanovi.

Jeho mottem je: "Jen informovaný občan nemůže být obelháván"

A co máme odvahu změnit ??

Podklady zastupitelstva a rady budou elektronicky na webu města k dispozici. O termínech zasedání zastupitelstva, rady, výborů, komisí i jejich programu budeme informovat s dostatečným předstihem.

Budeme zveřejňovat a archivovat audiovizuální záznamy ze zastupitelstva, ktere budou součástí zápisů a občan si mohl kdykoliv projednávaný bod poslechnout v mobilu či na počítači.

Změníme jednací řád tak, aby občan v pevně stanovený čas měl možnost vystoupit před zastupiteli a na cokoliv se zeptat. Nebude tak muset čekat na konec jednání, kdy teprve může hovořit v diskuzi

Podpoříme zapojení občanů do rozhodování a jejich sounáležitost s místem, kde žijí. Zřídíme občanskou kontrolu chodu města ve výborech, komisích a v dozorčích radách městských společností.

Zavedeme transparentní bankovní účty a transparentní účetnictví města. Chceme, aby město přešlo k využívání transparentních bankovních účtů a otevřeného účetnictví všude tam, kde to zákon dovoluje včetně příspěvkových organizací. Všichni tak budou moci kontrolovat, za co konkrétně se finanční prostředky obce utrácejí.

Zpřístupníme veškeré podklady, zápisy a protokoly k výběrovým řízením občanům města. V komisi bude zasedat 3-5 zastupitelů i s občany. Občan tak bude vědět, která firma a která výběrová komise dělala jakou zakázku ať v roce 2011 nebo 2022.

Zveřejníme všechny smlouvy na webu města nebo v registru smluv, občan tak bude mít přehled, která firma zakázku obdržela, i kolik finančních prostředků město použilo.

Snížíme stávající limit kdy lze vypsat zakázku bez soutěže.