Ve středu 25.11.2020 proběhne 12.té zasedání zastupitelstva města od 15.00hod.

Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná!

Program:

A) ÚVODNÍ ČÁST

1 - Zahájení

2 - Schválení zápisu z minulého zasedání

3 - Volba návrhové komise

4 - Stanovení ověřovatelů zápisu

5 - Schválení programu

B) PROJEDNÁNÍ PŘEDKLÁDANÝCH ZPRÁV

6 - Uzavření kupních smluv na spoluvlastnické podíly k pozemkům pod BD v Napajedlích

7 - Žádost o prodej části pozemku – ulice Moravní

8 - Žádost o prodloužení termínu – smlouva o výpůjčce a smlouva budoucí darovací

9 - Dodatek č. 1 k budoucí kupní smlouvě – lokalita Dubová

10 - Uzavření kupní smlouvy – lokalita Šardice

11 - Žádost o prodloužení termínu uzavření kupní smlouvy - CEMEX Sand, k.s.

12 - Odkoupení pozemků v rámci rekonstrukce silnice III/4973: Napajedla – ulice Bartošova

13 - Smlouva o právu provést změnu stavby „SILNICE III/49725: NAPAJEDLA, MOST EV.Č. 49725-1“

14 - Majetkoprávní vypořádání pozemku mezi městem Napajedla a Zlínským krajem – Silnice III/4975, Komárov, most ev.č.4975-3

15 - Bezúplatný převod pozemků z majetku státu na obec

16 - Zvážení koupě objektu - k. ú. Napajedla

17 - Prodej hasičského auta Avie D75

18 - Zápis z jednání finančního výboru

19 - Návrh rozpočtu města Napajedla na rok 2021

20 - Navýšení neinvestičního příspěvku pro Služby města Napajedla, p. o.

21 - Úprava neinvestičního příspěvku pro Pečovatelskou službu Napajedla, p. o.

22 - Navýšení prostředků na energie

23 - Prominutí pohledávek města v samostatné působnosti

24 - Strategický dokument města NAPAJEDLA 2030

25 - Rozpočtové opatření - doplnění elektroinstalace v areálu MŠ

26 - Energetické úspory v objektu radnice

27 - Termíny zasedání zastupitelstva města na rok 2021

C) ZÁVĚREČNÁ ČÁST

28 - Diskuse

29 - Závěr