Ve středu 28.4.2021 proběhne 14.té zasedání zastupitelstva města od 15.00hod.

Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná!

Program:

A) ÚVODNÍ ČÁST

1 - Zahájení

2 - Schválení zápisu z minulého zasedání

3 - Volba návrhové komise

4 - Stanovení ověřovatelů zápisu

5 - Schválení programu

B) PROJEDNÁNÍ PŘEDKLÁDANÝCH ZPRÁV

6 - Uzavření kupní smlouvy na odkoupení spoluvlastnického podílu pozemku pod bytovým domem na Nábřeží v k. ú. Napajedla

7 - Odkoupení pozemků v rámci rekonstrukce silnice III/4973: Napajedla – ulice Bartošova

8 - Uzavření kupní smlouvy - ul. Smetanova

9 - Zápis z jednání finančního výboru

10 - Návrh na poskytnutí dotací k zajištění financování neinvestičních výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb na rok 2021

11 - Úpravy rozpočtu města na rok 2021

12 - Spolufinancování přístavby sokolovny

13 - Nominace zástupce města na Valnou hromadu VaK Zlín, a.s.

C) ZÁVĚREČNÁ ČÁST

14 - Diskuse

15 - Závěr