Ve středu 23.6.2021 proběhne 15.té zasedání zastupitelstva města od 15.00hod.

Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná!

Program:

A) ÚVODNÍ ČÁST

1 - Zahájení

2 - Schválení zápisu z minulého zasedání

3 - Volba návrhové komise

4 - Stanovení ověřovatelů zápisu

5 - Schválení programu

B) PROJEDNÁNÍ PŘEDKLÁDANÝCH ZPRÁV

6 - Uzavření kupních smluv na odkoupení spoluvlastnických podílů k pozemkům pod bytovými domy v ul. Nábřeží a Palackého

7 - Rekonstrukce komunikace III. třídy - Bartošova ulice

8 - Smlouva o smlouvě budoucí - rekreační areál Pahrbek

9 - Zápis z jednání finančního výboru

10 - Účetní závěrka města Napajedla za rok 2020

11 - Závěrečný účet města Napajedla za rok 2020

12 - Seznámení s hospodařením společnosti NBTH, s.r.o. za rok 2020

13 - Seznámení s hospodařením společnosti NTV cable s.r.o.

14 - Návrh na poskytnutí dotace pro TJ FS Napajedla, z.s. z rozpočtu města Napajedla na rok 2021

15 - Investiční záměry města Napajedla

16 - Zápis z jednání kontrolního výboru

17 - Návrh na pořízení změny č. 2 Územního plánu Napajedla

18 - Náhradní valná hromada spol. Vodovody a kanalizace Zlín, a.s

C) ZÁVĚREČNÁ ČÁST

19 - Diskuse

20 - Závěr