Pozvánka na 3. zastupitelstvo volebního období 2022-2026

9. prosince 2022
Pozvánka na 3. zastupitelstvo volebního období 2022-2026

Ve středu 14.12.2022 proběhne 3.tí zasedání zastupitelstva města od 15.00hod.

Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná!

Program:

A) ÚVODNÍ ČÁST

1 - Zahájení

2 - Schválení zápisu z minulého zasedání

3 - Volba návrhové komise

4 - Stanovení ověřovatelů zápisu

5 - Schválení programu

B) PROJEDNÁNÍ PŘEDKLÁDANÝCH ZPRÁV

6 - Uzavření kupních smluv na odkoupení spoluvlastnických podílů k pozemkům pod bytovým domem na Nábřeží a v ulici Palackého

7 - Smlouva o právu provést stavbu „D55 5506 Napajedla – Babice, 1. stavba, most SO 201 a související objekty“

8 - Název nově vzniklé ulice v Napajedlích v lokalitě nad Malinou I

9 - Jmenování Pracovní skupiny pro Program regenerace MPZ

10 - Žádost o poskytnutí individuální dotace na rok 2022 pro TJ FS Napajedla, z.s.

11 - Úprava neinvestičního příspěvku pro Pečovatelskou službu Napajedla, p.o.

12 - Úprava rozpočtu města na rok 2022 o přijaté příjmy a vyšší výdaje

13 - Zápis z jednání finančního výboru

14 - Návrh rozpočtu města Napajedla na rok 2023

15 - Obecně závazná vyhláška města Napajedla o zřízení městské policie

16 - Rozdělení pravomocí ve věcech samostatné působnosti města Napajedla mezi orgány města

17 - Termíny zasedání zastupitelstva města na rok 2023

18 - Volba člena kontrolního výboru

C) ZÁVĚREČNÁ ČÁST

19 - Diskuse

20 - Závěr

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráty ve Zlínském kraji povede do krajských voleb náměstkyně hejtmana Hana Ančincová

Piráty ve Zlínském kraji povede do krajských voleb náměstkyně hejtmana Hana Ančincová

Pirátky a Piráti ze Zlínského kraje si v pondělí večer zvolili svou kandidátku na hejtmanku pro nadcházející krajské volby v roce 2024. Kandidátku povede zkušená Hana Ančincová, současná statutární náměstkyně hejtmana pro sociální oblast, životní prostředí, zemědělství, venkov a neziskový sektor. Mezi její priority patří nastartovat strategický rozvoj kraje a udělat z něj atraktivní kraj pro všechny generace a příprava kraje na demografický vývoj. Dále chce také pokračovat v masivním rozšiřování terénních služeb a rozvoji sociálně zdravotní oblasti, a v neposlední řadě se věnovat péči o životní prostředí.