Pozvánka na 3. zastupitelstvo volebního období 2022-2026

9. prosince 2022
Pozvánka na 3. zastupitelstvo volebního období 2022-2026

Ve středu 14.12.2022 proběhne 3.tí zasedání zastupitelstva města od 15.00hod.

Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná!

Program:

A) ÚVODNÍ ČÁST

1 - Zahájení

2 - Schválení zápisu z minulého zasedání

3 - Volba návrhové komise

4 - Stanovení ověřovatelů zápisu

5 - Schválení programu

B) PROJEDNÁNÍ PŘEDKLÁDANÝCH ZPRÁV

6 - Uzavření kupních smluv na odkoupení spoluvlastnických podílů k pozemkům pod bytovým domem na Nábřeží a v ulici Palackého

7 - Smlouva o právu provést stavbu „D55 5506 Napajedla – Babice, 1. stavba, most SO 201 a související objekty“

8 - Název nově vzniklé ulice v Napajedlích v lokalitě nad Malinou I

9 - Jmenování Pracovní skupiny pro Program regenerace MPZ

10 - Žádost o poskytnutí individuální dotace na rok 2022 pro TJ FS Napajedla, z.s.

11 - Úprava neinvestičního příspěvku pro Pečovatelskou službu Napajedla, p.o.

12 - Úprava rozpočtu města na rok 2022 o přijaté příjmy a vyšší výdaje

13 - Zápis z jednání finančního výboru

14 - Návrh rozpočtu města Napajedla na rok 2023

15 - Obecně závazná vyhláška města Napajedla o zřízení městské policie

16 - Rozdělení pravomocí ve věcech samostatné působnosti města Napajedla mezi orgány města

17 - Termíny zasedání zastupitelstva města na rok 2023

18 - Volba člena kontrolního výboru

C) ZÁVĚREČNÁ ČÁST

19 - Diskuse

20 - Závěr

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Rozpočet města na rok 2023, ulice Rudolfa Firkušného, report z jednání ZM č.3 (2022-2026)

Rozpočet města na rok 2023, ulice Rudolfa Firkušného, report z jednání ZM č.3 (2022-2026)

Report z 3. jednání zastupitelstva města konaného dne 14.12.2022 Rozpočet města na rok 2023. Většina zastupitelů, včetně nás, se zúčastnila pracovního jednání právě kvůli rozpočtu v pondělí, kde jsme detailně s vedoucími finančního odboru, odboru Investic a Správy majetku projednali detailně investiční akce či opravy na rok 2023. Dalším bodem bylo schválení názvu nově vzniklé ulice nad ulicemi B.Benešové a Na Malině. Ze dvou návrhů (Nad Malinou a Firkušného), byl nakonec podpořen návrh Z.Ohnoutka na název Rudolfa Firkušného.