Pozvánka na páté jednání ZM volebního období 2022-26

3. června 2023
Pozvánka na páté jednání ZM volebního období 2022-26

Program:

A) ÚVODNÍ ČÁST

B) PROJEDNÁNÍ PŘEDKLÁDANÝCH ZPRÁV
6 - Kupní smlouvy pro pozemky pro budoucí cyklostezku
7 - Koncepce bydlení města Napajedla
8 - Koupě pozemků v k. ú. Napajedla
9 - Žádost o prodej části pozemků ve vlastnictví města - lokalita Pahrbek
10 - D55 5506 Napajedla – Babice, 1. stavba, most SO 201 a související objekty – Dodatek č. 1
11 - Směna pozemků v lokalitě Chmelnice a Dr. Beneše - Dodatek č. 1
12 - Smlouva kupní a směnná - lokalita Pod Kalvárií
13 - Koupě pozemku v areálu zámeckého parku
14 - Stanovisko obce Pohořelice ke změně ÚPN – lokalita Nad Mezí
15 - Program regenerace MPZ - Odstoupení žadatele dotace
16 - Investiční záměry města Napajedla
17 - Seznámení s hospodařením společnosti NTV cable s.r.o. za rok 2022
18 - Seznámení s hospodařením společnosti NBTH, s.r.o. za rok 2022
19 - Zápis z jednání finančního výboru
20 - Návrh na poskytnutí dotací k zajištění financování neinvestičních výdajů souvisejících
s poskytováním sociálních služeb na rok 2023
21 - Dotace z rozpočtu města Napajedla pro rok 2023
22 - Schválení účetní závěrky města Napajedla a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022
23 - Závěrečný účet města Napajedla za rok 2022 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Napajedla za rok 2022
24 - Volba člena finančního výboru
25 - Pozvánka na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
26 - Změna v řízení vodní cesty Baťův kanál
27 - Obecně závazná vyhláška města Napajedla, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Napajedla o nočním klidu
28 - Různé - Informace o vývoji situace kolem budoucnosti Hřebčína Napajedla z úrovně vedení města
29 - Diskuse

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

6. jednání ZM (2022-26) - zámek na prodej, v pastvinách se stavět nebude, uzemní plán jednotlivě!

6. jednání ZM (2022-26) - zámek na prodej, v pastvinách se stavět nebude, uzemní plán jednotlivě!

Šesté jednání volebního období 2022 - 2026 a zároveň první jednání v nových prostorách Kina proběhlo 6.9.2023, přítomno bylo rekordních 57 občanů a na YouTube streamu 81. Devadesáti minutová diskuse se rozvinula u bodu k odkupu pozemků v areálu Zámku. Dalším dlouhým blokem byly body ohledně Územního plánu. Pro nepořizovat změnu v lokalitě Výběhy bylo všech 20 přítomných.