Radniční media bez politického vlivu

Radniční media bez politického vlivu

Mgr. Petr Škrabala

Od února 2020 je zastupitelem města Napajedla. Vystudoval archivnictví a pomocné vědy historické na Univerzitě Palackého v Olomouci a Univerzitě Karlově v Praze. Pracoval v různých typech archivů (Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Moravský zemský archiv v Brně). Nyní pracuje v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně a jako OSVČ se profesionálně věnuje genealogii.

Ke koníčkům (kromě historie a rodokmenů) patří sport, cestování a kultura všeobecně.

A CO MÁME ODVAHU ZMĚNIT ??

Napajedelské noviny – budeme usilovat o vytvoření pozice redaktora na plný úvazek, případně vytvoření širší a objektivní redakční rady bez politického vlivu. Zahájíme diskuzi o podobě a obsahu NN.

Napajedelský infokanál (NTVCable) - zajistíme finance pro větší rozvoj rychlého optického internetu a finanční stabilitu společnosti. Větší prostor pro reportáže.

Klub kultury - plánujeme zachovat financování pro tradiční akce Klubu kultury (všech jeho součástí). Naši pozornost si zaslouží i divadelní, loutkový či folklórní soubory. Budeme podporovat volnočasové aktivity pro děti, které poskytují DDM Matýsek, sportovní oddíly nebo ZUŠ R. Firkušného. Stranou našeho zájmu nezůstane samozřejmě ani školství nebo činnost místních spolků.

Památková zóna - budeme prosazovat její zmenšení, zároveň podpoříme opravy a rekonstrukce památkových budov v zóně z rozpočtu města či formou bezúročných půjček.

CELÝ NÁŠ PROGRAM A SEZNAM KANDIDÁTŮ PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022 JE ZDE

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Poslední jednání zastupitelstva období 2018-2022, rozpočtové opatření a investice do klubovny skautů

Poslední jednání zastupitelstva období 2018-2022, rozpočtové opatření a investice do klubovny skautů

Dalším bodem bylo schválení Budoucí směnné smlouvy na pozemky pro cyklostezku Pálenice - ČOV který předkládal Odbor správa majetku. Již na minulém jednání ZM v červnu 2022 jsme po prostudování materiálů zpracovali protinávrh který Michal Štěpaník podal před jednáním. Chtěli jsme, aby nedošlo na směnu pozemků mezi korporací Slaviamotor s.r.o a městem Napajedla. Korporace požadovala za své tři pozemky pod plánovanou cyklostezkou pozemky v centru města v areálu Infocentra Přístav na kterém stojí od roku 2015 se souhlasem města její stavby - kovový kontejner v kterém je zázemí pro hostinskou činnost a i část pozemku kde je zbudována předzahrádka. (více v našem reportu z června 2022). Nehlasovali jsme pro směnu.

Předvolební video

Předvolební video

V pátek 23. září 2022 od 13:00 do 22:00 hodin i v sobotu 24. září 2022 od 7:00 do 15:00 hodin bude otevřen průchod zámeckým parkem. Tak přijďte k volbám a volte celou naši kandidátku č. 2