Report ze 17. zastupitelstva města Napajedla: směnná smlouva Pahrbek, poplatek za odpady, rozpočet 2022: proč nesouhlasíme s rozvojem města současné koalice!

Report ze 17. zastupitelstva města Napajedla: směnná smlouva Pahrbek, poplatek za odpady, rozpočet 2022: proč nesouhlasíme s rozvojem města současné koalice!

Tradičně ve středu v 15:00 proběhlo tentokrát už 17. jednání Zastupitelstva města Napajedla, ale bez přenosu v NTV Cable či online na YouTubu. Na programu bylo 18 bodů k jednání. Body 19 a 20 byly zařazeny až při schválení programu.

Hned první dva body byly spojeny do jedné diskuze, šlo o zprávu z finančního výboru a rozpočet města na rok 2022. Finanční výbor konstatoval, že v letošním roce je opět nedostatečné čerpání investic, některé akce plánované na letošní rok jsou opět odsouvány na rok 2022. Příjmy rozpočtu města na rok 2022 jsou plánovány na cca 154 mil.Kč a výdaje na cca 206 mil. Kč, přičemž rozdíl ve výši 52 mil.Kč bude financován z přebytků z minulých let. Díky takovému způsobu strategie v hospodaření města se ztráta na inflaci a ceně práce a materiálu (za dobu posledních 10 let, kdy městu zbývá na účtu od 100 do 200 milionů korun v rezervě/přebytcích) šplhá do výše cca 25-30 mil. Kč. Rozpočet jsme nepodpořili.

A protože máme jiný pohled na budování a rozvoj města, deklarujeme za nás, jakým způsobem by město mělo být spravováno. A proč nesouhlasíme s rozvojem města, tak jak nám jej dnešní koalice NF-ANO 2011, Mladí za Napajedla, KDU-ČSL, ODS předkládá a provádí. To vše je v našem článku z 11. jednání ZM zde.

V příštím roce by měla být největší investicí revitalizace lokality Jiráskova (10 mil.Kč), obnova lesoparku Kalvárie I. a II. etapa (3,53 mil.Kč a 3,27 mil.Kč), rekonstrukce ulice Dr.Beneše (5 mil.Kč), komunikace K Pahrbku (2 mil.Kč), Nové parkovací místa u kotelny B na Nábřeží (1,8 mil.Kč), auto pro MP (750 tis.Kč). Co se týká oprav tak velká částka padne na výměnu ocelových lan na lávce Chmelnice (6,5 mil.Kč) a její opravu (2,2 mil. Kč)

Dalším bodem byla OZV č. 4, o místním poplatku za ukládání komunálního odpadu. Diskuze k vyhlášce proběhla na minulém jednání ZM a tak byla nyní vyhláška schválena (byla odeslána ke kontrole na Ministerstvo vnitra, zda není v rozporu se zákony). Sazba tedy poroste a v roce 2022 bude činit 0,55 Kč za 1L odpadu. Hlasovali jsme pro.

V majetkových věcech jsme hlasovali dle doporučení rady města, kromě bodu č. 10 - prodej pozemků v lokalitě Radovany, kde majitelky sousedního RD požádaly o odkup 810m2 pozemků ve vlastnictví města které jejich rodiny dlouhodobě desítky let užívají jako zahradu s bazénem. Znaleckým oceněním byla cena stanovena na 800 Kč/m2 s kterou majitelky souhlasily. Na jednání Rady města byla cena navýšena na 1.000Kč/m2 a byl vyhlášen záměr prodeje obálkovou metodou. Nejnižší cena pro podání byla 1000 Kč a nabídka majitelek sousedního RD ve výši 800 Kč tak byla vyřazena. Zastupitelstvo města prodalo pozemky nejvyšší nabídce v obálkové metodě. Hlasovali jsme proti prodeji a usilovali za prodej majitelkám i za nižší cenu. Rozdíl by tak činil 243 tis.Kč

A v bodu 11 jsme hlasovali proti nákupu pozemků do vlastnictví města, kde pořizovací cena byla příliš vysoká. Město potřebuje pozemky pro plánované Komplexní pozemkové reformy, dle nás mělo nakupovat pozemky již v minulosti, ale to nedělalo. Kupuje tak nyní ornou půdu a trvalý travnatý porost za vysokou cenu (4.102m2 za 90Kč/m2, celkem za 369 tis. Kč) a tím i zvyšuje cenu v místě obvyklou o desítky korun, což zvyšuje cenu o 200-250%. Rozdíl za nákup při ceně obvyklé je tak 246 tis.Kč. Díky tomu by mohli být dražší odhady a tím třeba i výkupy pozemků které chystá ŘSD pro stavbu další části dálnice D55. Jde vidět že město, tak může při prodeji a nákupu postupovat dle svého rozhodnutí, aniž by porušovalo zákony ČR.

Důležitým bodem bylo schválení Směnné smlouvy s firmou Pahrbek s.r.o v bodu 16 kde byla i námi podpořena směna pozemků v areálu rekreačního střediska. Dojde tak možnosti výstavby silničního propojení mimo recepci areálu směrem ke kruhové restauraci. Do majetku města bude předvedena i komunikace ke kruhové restauraci a dojde tak i majetkovému napojení na cyklostezku do Spytihněvi.

Zastupitelstvo bylo seznámeno v bodu 17 s “optimalizací” - rozuměj zbourání velké části budovy železniční stanice Napajedla, kterou chystá Správa železnic, pokud se jí nepodaří objekt pronajmout či odprodat. Zůstane jen nástupiště a schodiště k podchodu. Podpořili jsme individuální dotaci pro akordeonistu Martina Kota ve výši 100 tis.kč na nákup nástroje.

Body 19 a 20 zařazené až při začátku jednání souvisely se snížením neinvestičního příspěvku města na letošní rok pro Pečovatelskou službu Napajedla a s přidělením prostředků pro NBTH s.r.o spojených s novým provozem kluziště na Pahrbku. Hlasovali jsme pro.

Pirátští zastupitelé Tomáš Čabla a Michal Štěpaník

Náš YouTube kanál naleznete zde

Náš FB profil je zde

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

8. JEDNÁNÍ ZM - DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA, KOUPĚ POZEMKŮ V AREÁLU ZÁMKU, VEŘEJNÉ SLYŠENÍ K PETICI ZA HŘEBČÍN

8. JEDNÁNÍ ZM - DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA, KOUPĚ POZEMKŮ V AREÁLU ZÁMKU, VEŘEJNÉ SLYŠENÍ K PETICI ZA HŘEBČÍN

Ve středu 6.3.2024 proběhlo letošní první jednání zastupitelstva města, tradičně v 15.00 hod. opět v městském kině, na programu bylo 24 bodů a jednání se zúčastnilo 19 zastupitelů. Druhým bodem byly návrhy na pořízení změny Územního plánu č.2. Dalšími body byly tradičně ty majetkové, město koupilo pozemky na Chmelnici a Pahrbku za 2.016.300,- Kč. Byl schválen bezúplatný převod pozemku p. č. 4832/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 70 m2 od ÚZSVM. V dalším bodu nabyly do majetku města pozemky v areálu Zámku a sice o výměře 10.152 m2 x 2 250,- Kč/m2 za celkovou kupní cenu 22.842.000,- Kč. Město tak konečně bude mít přístup ke svým budovám v areálu, TJFS ke svému majetku bez omezení vyplývající z věcného břemene.

Pozvánka na 8.jednání zastupitelstva 2022-26

Pozvánka na 8.jednání zastupitelstva 2022-26

Již příští středu 6.3.2024 od 15:00 zasedne už po osmé Zastupitelstvo města Napajedla! Chceme, aby se co nejvíce lidí zapojilo do důležitých rozhodnutí o našem městě, proto toto zasedání opět proběhne v prostorách kina, aby bylo dostatek místa pro všechny zástupce veřejnosti. Na programu je řada důležitých témat včetně koupě pozemků v areálu zámeckého parku, návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Napajedla na rok 2024, zajištění přípravy a realizace akcí k 80. výročí události sestřelení bombardéru spojeneckých sil v lokalitě Prusinky a informace k výstavbě mostů v Napajedlích vč. řešení dopravní situace. Dále bude na programu i šest návrhů na změnu Územního plánu č.2, které by mohly mít významný vliv na podobu našeho města do budoucna. Navrhovaná změna by se dotkla lokalit Nad slaným, Títěž, Luhy a Díly za humny. Vaše přítomnost je neocenitelná - vaše názory a připomínky mají význam pro budoucnost našeho města. Přijďte, zapojte se a buďte součástí rozhodování!