Starostou zvolen Mgr. Robert Podlas z ANO2011/NF, rada a místostarosta nebyli zvoleni

20. října 2022
Starostou zvolen Mgr. Robert Podlas z ANO2011/NF, rada a místostarosta nebyli zvoleni

Včera ve středu 19.10.2022 proběhlo ustavující jednání zastupitelstva města Napajedla pro volební období 2022-2026.

Starostou města byl zvolen Mgr. Robert Podlas z uskupení ANO2011/Napajedelské fórum.

Jednání probíhala neustále celé tři týdny, kde hned na začátku dostalo uskupeni ANO/NF dvě podmínky od KDU-ČSL, která vytvořila s ODS dvojblok a ke kterým se připojili i Mladí za Napajedla (Mladí), že místostarosta (MST) nebude ing. L.Čabla a zároveň ani jiný kandidát z jejich uskupení. Podle nás mělo vítězné uskupení právo si MST vybrat z vlastních řad, neboť získalo velký volební zisk 35%, tedy dvojnásobek mandátu od druhé strany ve volbách.

Po třech týdnech vyjednávání splnili zástupci ANO/NF podmínku, že nebude z jejich uskupení Ing. L.Čabla místostarostou a ani ve vedení radnice. Do posledních dní se vyjednávalo, se všemi o širší koalici a o pozici MST, avšak jednání ztroskotala na osobnostních požadavcích ODS a Mladých. Kandidátem na MST byl zástupci ANO/NF vybrán Michal Štěpaník. Ještě v předvečer jednání zastupitelstva se vedla jednání již jen se zástupci KDU-ČSL, kde se mluvilo o jejich splněných podmínkách a že již nebrání nic KDU-ČSL k podpoře širší koalice i s jejich účastí v radě města a budoucí spolupráci.

Avšak těsně před jednáním nám bylo sděleno, že dopolední ubezpečení o podpoře již neplatí a dále jsme byli informováni o vzdání se mandátu zastupitele Ing. M.Forsta (ANO/NF), který tímto způsobem zablokoval možnost účasti náhradníka na jednání. Ten může být účasten až následující den po rezignaci.

Tyto všechny skutky a onemocnění zastupitele Ing. L.Fryštáka (ANO/NF) pak vedly k nezvolení M.Štěpaníka místostarostou. I přes dlouhotrvající vyjednávání a splnění podmínek ze strany KDU-ČSL nás překvapuje (nebo vlastně ani ne), že v den jednání si vytvořili podmínku další…..

Jednání provázely velké technické problémy s hlasovacím zařízením. Nové tablety nechtěly spolupracovat s WiFi sítí pro hlasování. I vzhledem k tomuto stavu bylo nakonec dohodnuto, že budou ustanoveny jen výbory kontrolní a finanční. Volba rady města stejně jako místostarosty proběhne znovu na dalším jednání, jehož termín zatím neznáme.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráty ve Zlínském kraji povede do krajských voleb náměstkyně hejtmana Hana Ančincová

Piráty ve Zlínském kraji povede do krajských voleb náměstkyně hejtmana Hana Ančincová

Pirátky a Piráti ze Zlínského kraje si v pondělí večer zvolili svou kandidátku na hejtmanku pro nadcházející krajské volby v roce 2024. Kandidátku povede zkušená Hana Ančincová, současná statutární náměstkyně hejtmana pro sociální oblast, životní prostředí, zemědělství, venkov a neziskový sektor. Mezi její priority patří nastartovat strategický rozvoj kraje a udělat z něj atraktivní kraj pro všechny generace a příprava kraje na demografický vývoj. Dále chce také pokračovat v masivním rozšiřování terénních služeb a rozvoji sociálně zdravotní oblasti, a v neposlední řadě se věnovat péči o životní prostředí.