Napajedla, 27.2.2020 – Na středečním zasedání Zastupitelstva města Napajedla byl nejen koaličními zastupiteli schválen návrh na udělení mimořádné odměny v celkové výši převyšující 130 tisíc korun. Tato odměna byla přidělena starostce Ireně Brabcové a místostarostovi Zbyňkovi Ohnoutkovi. Podle Pirátských zastupitelů a zkušeností z jiných obcí Zlínského kraje jde pouze o další účelové vysávání městské kasy.

Mimořádné odměny je možné přiznat za splnění mimořádných nebo zvláště významných úkolů obce. Starosta i místostarosta obce má především reprezentovat a zastupovat obec navenek, to např. při slavnostních, formálních příležitostech, ale též při právních jednáních.

„Je tedy třeba jejich účast při rozsvěcování vánočního stromu nebo jiné kulturní akce tím mimořádným úkolem? Není to ani pracovní jednání při stavbě dálnice D55 nebo pomoc při přípravě kulturních akcí, stejně tak to, že obec dosáhla dobrého hospodářského výsledku. Je to jejich povinnost a normální pracovní náplň,”

komentuje pirátský zastupitel Michal Štěpaník.

Piráti z Napajedel nevidí žádný důvod k vyplacení mimořádných odměn nad rámec pravidelné měsíční odměny. V jiných městech Zlínského kraje není tato praxe běžná a odměny nejsou tímto způsobem vypláceny. Zeptali jsme se třeba pirátského místostarosty města Kroměříže Vratislava Krejčíře, jak pohlíží na mimořádnou odměnu on.

„Uvolněný politik veřejnou funkci vykonává 24 hodin, 7 dní v týdnu a v souladu s ustanovením §103 zákona o obcích je jeho hlavním posláním reprezentovat město a starat se o něj, účastnit se jednání, komisí, návštěv atd.“

a dodává:

„Já osobně chodím minimálně na 20 kulturních a sportovních akcí za rok, jsem také předsedou a členem komisí a nikdy by mě nenapadlo chtít mimořádnou odměnu. Do politiky jsem šel pracovat pro občany a město, musel jsem počítat s obrovským pracovním nasazením.”

Svým hlasováním dále pirátský zastupitel podpořil všechny body programu, vyjma návrhu ke schválení pořízení změny Územního plánu 1A, kde nesouhlasil s rozšířením těžby šterkopísku navrhovatele CEMEX Sand k.s..