Veřejně řešit územní plán a rozvoj města

Veřejně řešit územní plán a rozvoj města

Michal Štěpaník (*27. října 1978, Zlín)

Člen zastupitelstva a Kontrolního výboru města Napajedla, členem KS Piráti Zlínský kraj. Od roku 2000 je zaměstnán v Continental Barum jako elektrotechnik. Ve volném čase se věnuje spolku motokros-zlutava z.s. kde je předsedou.

A co máme odvahu změnit ???

Komise územního plánování - zřídíme komisi s účastí všech politických stran, která dohlíží na tvorbu územního plánu, zatím co dnes jej řeší jen starostka města

Územní plán města - zastropování průmyslu, město nedostatečně tvoří rezervy pozemků - ke směnám, při tvorbě biokoridorů, k stavbě rodinných domů, sportovnímu či rekreačnímu využití a k pozemkovým úpravám. Návrhy plánů rozvoje, související dokumentaci i současný stav budeme zveřejňovat, aby byly přehledné, rychle dostupné a umožňovaly participaci spolurozhodování občanů.

Zámecký park - uchování městských kulturních a sportovních budov v zámeckém parku. Oprava divadelního sálu, kanceláří a venkovního házenkářského hřiště. Myslíme si, že budovy v tak významné lokalitě by neměly být prodány, ale uchovány pro další generace a plnohodnotně využity na 100%.

Měšťanské domy Palackého 94-95 - opravit budovy a zachovat jejich historický vzhled. Budoucí využití těchto budov může být v realizaci bytů, kanceláří, obchodů, sociálních bytů či bytů pro seniory nebo startovacích bytů pro rodiny. Investice takto vynaložená je do budoucích let návratná, naproti tomu další divadelní sál je finanční zátěží města.

Výběhy - zachováme zeleň v centru města, nebudeme realizovat bytovou výstavbu v této lokalitě.

Rekreační zóna na Pahrbku - soustředit sem chceme sportovní i rekreační zázemí. Mohou zde být městské koupaliště, sportovní haly, workout, vodácký oddíl, skatepark či pumptrack. Chceme znovu otevřít diskuzi o realizaci bazénu a tréninkové haly v centru města v areálu školy.

Jižní spojka - (propojení silnice Topolná - Napajedla se silnicí I/55 u vlak. nádraží), nové plochy pro hromadnou rekreaci i individuální bydlení a park - foto v komentáři.

jizni-spojka

Parkování a místní komunikace - dokončíme realizaci parkovacích ploch na Malině I. Budeme diskutovat o možnosti stavby parkovacího domu na Nábřeží. Je nutné pokračovat v rekonstrukci místních ulic (Divišova, Bartošova, Kollárova, Moravní a Na Malině).

Cyklostezky - dokončíme výstavbu cyklostezky mezi Stavebninami a Pahrbkem. Zahájíme diskuzi o dokončení cyklostezky podél I/55 do Otrokovic.

Chmelnice - klidová zóna parku s možným využíváním ke sportovní činnosti, psí louka, in-line ovál.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Poslední jednání zastupitelstva období 2018-2022, rozpočtové opatření a investice do klubovny skautů

Poslední jednání zastupitelstva období 2018-2022, rozpočtové opatření a investice do klubovny skautů

Dalším bodem bylo schválení Budoucí směnné smlouvy na pozemky pro cyklostezku Pálenice - ČOV který předkládal Odbor správa majetku. Již na minulém jednání ZM v červnu 2022 jsme po prostudování materiálů zpracovali protinávrh který Michal Štěpaník podal před jednáním. Chtěli jsme, aby nedošlo na směnu pozemků mezi korporací Slaviamotor s.r.o a městem Napajedla. Korporace požadovala za své tři pozemky pod plánovanou cyklostezkou pozemky v centru města v areálu Infocentra Přístav na kterém stojí od roku 2015 se souhlasem města její stavby - kovový kontejner v kterém je zázemí pro hostinskou činnost a i část pozemku kde je zbudována předzahrádka. (více v našem reportu z června 2022). Nehlasovali jsme pro směnu.

Předvolební video

Předvolební video

V pátek 23. září 2022 od 13:00 do 22:00 hodin i v sobotu 24. září 2022 od 7:00 do 15:00 hodin bude otevřen průchod zámeckým parkem. Tak přijďte k volbám a volte celou naši kandidátku č. 2